Sökväg

Stöd till den krisdrabbade mejeribranschen - 22/07/2009

En bonde som mjölkar en ko © EC

Nya åtgärder ska hjälpa bönderna att stå emot lågkonjunkturen och de fallande mjölkpriserna.

Bara några dagar efter de europeiska mjölkböndernas protester mot fallande mjölkpriser uttrycker EU sitt stöd för branschen och försäkrar att man gör vad man kan för att hjälpa bönderna och stabilisera marknaden.

Lantbrukarna demonstrerade mot kraftigt fallande mjölkpriser, först i Bryssel i juni och sedan i Strasbourg den 14 juli. De får nu runt 0,24 euro för en liter mjölk mot 0,30-0,40 euro år 2007. Många producenter får mindre än 0,21 euro litern.

Två faktorer spelar in: vikande efterfrågan till följd av den globala konjunkturnedgången och ökad produktion i länder som Nya Zeeland, Australien och Brasilien.

Redan i ett tidigt skede insåg EU att utbudet vida översteg efterfrågan och vidtog en rad stödåtgärder. Stöd till privat lagring av överskottssmör började därför betalas ut redan i januari, dvs. två månader tidigare än vanligt. I slutet av juni hade redan 105 800 ton lagrats. Dessutom återinfördes exportbidraget för mjölkprodukter – exportbidraget gör att EU kan sälja produkter till konkurrenskraftiga priser i resten av världen.

Andra initiativ, som framgår av en rapport English om mjölkmarknaden, är bland annat uppköp av överskottssmör och en nystart för skolmjölksprogrammet, som ska få fler skolor att erbjuda sina elever mjölk och andra mejeriprodukter.

Sedan EU:s jordbrukspolitik infördes för 40 år sedan, har kvoterna bidragit till att förebygga överproduktion av vissa livsmedel, bland annat mjölk och spannmål. Enligt den pågående jordbruksreformen DeutschEnglishfrançais, som samtliga EU-länder har ställt sig bakom, ska kvoterna fasas ut. Mjölkkvoterna försvinner 2015. Utfasningen kommer att fortsätta trots lantbrukarnas krav på helomvändning.

”Vi kommer även i fortsättningen att använda oss av alla de möjligheter vi har för att stabilisera marknaden. Men, precis som Europeiska rådet har bestämt, kommer vi inte att göra avsteg från vår strategi att långsamt fasa ut kvoterna”, förklarade jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel. ”Om vi skulle börja ändra på detta, skulle det bara skapa osäkerhet – och det skulle hur som helst inte underlätta situationen på något sätt.”

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar