Kruimelpad

EU snelt zuivelindustrie te hulp - 22/07/2009

Een boer melkt een koe © EC

Nieuwe maatregelen moeten boeren die het door dalende melkprijzen moeilijk hebben, door de recessie heen helpen

Meteen na de betogingen van de Europese melkveehouders tegen de dalende melkprijzen, verzekert de EU de sector dat al het mogelijke wordt gedaan om de boeren te helpen en de markt te stabiliseren.

De melkveehouders waren op 14 juli in Straatsburg en in juni in Brussel op straat gekomen tegen de scherpe prijsdalingen. Ze krijgen nu nog maar 0,24 euro voor een liter melk, tegen 0,30 à 0,40 euro in 2007. Veel producenten krijgen zelfs minder dan 0,21 euro per liter.

De prijsdaling heeft twee oorzaken: door de wereldwijde crisis is de vraag gedaald en daarnaast is het aanbod gestegen door de groeiende productie van landen zoals Nieuw-Zeeland, Australië en Brazilië.

De EU zag al vroeg in dat het aanbod veel groter was dan de vraag en zorgde voor steunmaatregelen. De particuliere opslag van overtollige boter ging al in januari van start, twee maanden eerder dan gebruikelijk. Eind juni was er al 105 800 ton boter opgeslagen. En de uitvoerrestituties, waardoor EU-producten in de hele wereld tegen concurrerende prijzen kunnen worden verkocht, zijn voor alle zuivelproducten opnieuw ingevoerd.

Andere initiatieven, beschreven in een verslag English over de zuivelmarkt, omvatten het opkopen van boteroverschotten en het bevorderen van de schoolmelkregeling waardoor meer scholen hun leerlingen melk en andere zuivelproducten zullen verstrekken.

Quota's hebben sinds het EU-landbouwbeleid veertig jaar geleden werd ingevoerd, geholpen om overproductie van sommige voedingsmiddelen zoals melk en graan te vermijden. Maar door de huidige hervormingen DeutschEnglishfrançais, die de steun van de Europese leiders genieten, zullen de quota's uitdoven: 2015 wordt voor melk het eerste "quotavrije" jaar. De geleidelijke afbouw van de quota's gaat door, ondanks de vraag van de melkveehouders om op die beslissing terug te komen.

"We zullen alle beschikbare maatregelen inzetten om de markt te stabiliseren. Maar we zullen, zoals de Europese Raad duidelijk heeft gesteld, niet terugkomen op onze beslissing om de quota's geleidelijk te laten uitdoven," zei Mariann Fischer Boel, commissaris voor landbouw. "Dat zou alleen maar onzekerheid creëren, zonder dat aan het probleem zelf ook maar iets zou veranderen."

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links