Sökväg

Varningssystem för säkrare mat fyller 30 - 17/07/2009

Stånd med tomater och squash © EC

EU:s varningssystem för livsmedelssäkerhet larmar om hälsofarliga livsmedel innan de hamnar på din tallrik.

Man säger att det enda som är värre än att hitta en mask i sitt äpple är att hitta en halv mask! Men en mask i äpplet är inget konstigt, utan det kan t.o.m. vara ett tecken på att äpplet är ekologiskt odlat. Andra typer av livsmedelsföroreningar kan vara direkt farliga. Tänk bara på glasbitar i kyckling, dioxiner i mozzarella eller melamin i barnmat från Kina.

För att förhindra att farliga livsmedel och foder hamnar på butikshyllorna har EU sedan 30 år ett varningssystem för livsmedel och foder (RASFF) English. Tack vare systemet kan EU-länderna omedelbart meddela varandra – och snabbt agera – när de hittar farliga produkter.

Om man upptäcker problemen i tid och informerar andra länder kan produkterna snabbt plockas bort från marknaden i hela EU. I bästa fall kan man förhindra att produkterna ens börjar säljas. De nationella myndigheterna informeras också när en produkt av säkerhetsskäl inte får lov att importeras till EU.

Under 2008 kom det runt 7 000 larm, ungefär lika många som året innan. Men bara 528 produkter behövde dras tillbaka från marknaden, vilket var hälften så många som 2007. Det tyder på att de farliga produkterna upptäcks i ett tidigare skede, innan de ens har börjat säljas. Ungefär 62 % av varningarna gällde produkter från EU. De vanligaste orsakerna var sjukdomsframkallande mikroorganismer och mögelgifter.

Varningssystemet firade sin 30-årsdag vid en konferens i Bryssel English den 16 juli. Deltagarna diskuterade bl.a. hur man skulle kunna förbättra systemet och öppna det för andra länder. EU har redan varit med och finansierat ett nytt varningssystem i Sydostasien. Man har också hållit kurser i andra länder för att hjälpa dem att inrätta nationella varningssystem. Det slutliga målet är att alla nationella och regionala varningssystem ska integreras i ett enda globalt nätverk.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar