Navigačný riadok

Paradajky a cukety na predaj © EC

Systém EÚ na rýchlu výmenu informácií odhalí nebezpečné potravinárske výrobky skôr, ako sa dostanú na váš stôl.

Hovorí sa, že horšie ako nájsť v jablku červíka je nájsť v ňom jeho nezjedenú polku. Prítomnosť červíka v ovocí je bežná a navyše môže svedčiť o ekologickom pestovaní. Iné druhy kontaminácie potravín, ako je napr. salmonela v mäsových výrobkoch, kúsky skla v jogurte alebo melamín v detskej strave z Číny, však môžu byť nebezpečné.

EÚ pred 30 rokmi zaviedla systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (SRVPK) English s cieľom zabrániť prieniku nebezpečných potravinárskych výrobkov a krmív na trh. Vďaka tomuto systému si krajiny môžu rýchlym spôsobom vymieňať informácie o potenciálne nebezpečných výrobkoch a okamžite reagovať.

Ak sa problémy odhalia v ranom štádiu a dôjde k výmene informácií, výrobky je možné bezprostredne stiahnuť z trhu v celej EÚ, alebo – v lepšom prípade – odhaliť ich ešte pred uvedením na trh. Informácie o zákaze vstupu takýchto výrobkov na trh EÚ z bezpečnostných dôvodov dostávajú aj vnútroštátne orgány.

Hoci počet hlásení bol v roku 2008 rovnaký ako rok predtým (t. j. 7 000), skutočné stiahnutie výrobku z trhu bolo nutné iba v 528 prípadoch, čo je o polovicu menej ako v roku 2007. Z toho vyplýva, že nebezpečné výrobky je možné odhaliť ešte pred ich samotným predajom. Približne 62 % varovaní sa týkalo výrobkov vyprodukovaných v rámci EÚ. Najčastejšími príčinami na poplach bola prítomnosť patogenických mikroorganizmov a mykotoxínov.

EÚ si pripomenula tridsiate výročie založenia systému konferenciou English, ktorá sa konala 16. júla v Bruseli. Účastníci v rámci nej diskutovali o možných zlepšeniach a skúmali možnosti, ako systém rozšíriť aj do ďalších krajín. EÚ už poskytla finančné prostriedky na vytvorenie systému rýchleho varovania v juhovýchodnej Ázii a v ďalších krajinách zorganizovala tematické školenia, ktoré im majú pomôcť pri zakladaní vlastných vnútroštátnych systémov. V budúcnosti by sa mali všetky vnútroštátne a regionálne systémy rýchleho varovania zlúčiť do jednej celosvetovej siete.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy