Navigatsioonitee

Müügilolevad tomatid ja kabatšokid © EC

ELi toiduohutuse hoiatussüsteem takistab ohtlike toiduainete jõudmist teie taldrikule

Öeldakse, et õunast ussi leidmisest on halvem ainult sealtsamast poole ussi leidmine. Uss puuviljas on loomulik nähtus ning see võib isegi viidata õuna mahepõllumajanduslikele kasvutingimustele, kuid muud liiki saastunud toit võib olla ohtlik. Näitena võib tuua dioksiinid või Hiinas lastetoidust leitud melamiini.

Selleks et ohtlikke toiduaineid ning sööta poelettidelt eemal hoida, eksisteerib ELis praeguseks 30 aasta vanune toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem English, mis võimaldab ELi liikmesriikidel vahetada kiiresti teavet potentsiaalselt ohtlike toodete kohta ning sellistele teadetele viivitamata reageerida.

Kui probleemidele jõutakse jälile varakult ning teave saadetakse teistele edasi, siis saab kogu ELis tooted kiiresti turult kõrvaldada või veelgi parem – peatada need enne müügilejõudmist. Riiklikke ametiasutusi teavitatakse kõigist imporditavatest toodetest, mida ei lubatud ELi ohutusega seotud põhjustel.

Kuigi 2008. aastal oli asjaomaste teadete arv 2007. aastaga võrreldes ligikaudu sama (7 000), tuli väljastada ainult 528 tegelikku toodete turult kõrvaldamise nõuet, mis moodustab 2007. aasta vastavast arvust üksnes poole. See viitab asjaolule, et ohtlikke tooteid märgatakse varem, s.t enne nende müügilejõudmist. Suurem osa (62 %) ohuteadetest oli seotud EList pärit toodetega. Kõige rohkem teateid oli seotud võimalike patogeensete mikroobide ja mükotoksiinidega.

Hoiatussüsteemi loomise 30. aastapäeva tähistati 16. juulil Brüsselis toimunud konverentsiga English. Osavõtjad arutlesid süsteemi võimaliku täiustamise teemal ning uurisid võimalusi selle laiendamiseks ka teistesse riikidesse. EL on juba rahastanud Kagu-Aasia hoiatussüsteemi loomist ja korraldanud teistes riikides koolitusseminare, et aidata neil rajada riiklikud hoiatussüsteemid. Eesmärk on kaasata lõpuks kõik riiklikud ja piirkondlikud hoiatussüsteemid ülemaailmsesse võrgustikku.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad