Sti

SOS – red fiskebestandene i EU! - 23/04/2009

Kommissionen efterlyser hjælp til at reformere fiskeriet i EU.

År 2020: fiskerierhvervet blomstrer. Udbredt overfiskning hører fortiden til. Næsten samtlige fiskebestande i EU er genoprettet, og de unge i kystsamfundene betragter igen fiskeri som en attraktiv levevej.

Sådan starter en grønbog om fremtiden for fiskeriet i EU English. Men den slår også hurtigt fast, at denne vision er langt fra virkelighedens verden. Det kræver omfattende politiske ændringer, hvis EU skal virkeliggøre denne fremtidsvision.

Grønbogen er første skridt på vej mod det, man håber bliver en helt ny tilgang til fiskeri. I de kommende måneder vil Kommissionen indhente råd fra alle interesserede med det formål at udarbejde en ny plan.

Joe Borg, EU's fiskerikommissær: "Vi er ikke ude på at reformere blot for reformens skyld. Vi stiller spørgsmål ved selve grundlaget for den nuværende politik og ser nu alle dens aspekter efter i sømmene."

Den nuværende politik – som senest blev reformeret i 2002 – skulle efter planen først ses efter i sømmene i 2012. Men situationen er blevet så kritisk, at der kræves handling nu.

Hele 88 % af fiskebestandene i EU er overfiskede sammenlignet med 25 % på verdensplan. Knap en tredjedel af fiskene kan ikke reproducere sig i normal takt, fordi forældrepopulationen er for udfisket. I Nordsøen fanges 90 % af alle torsk, inden de gyder.

Det forklarer, hvorfor EU – verdens største fiskerimagt efter Kina – nu importerer to tredjedele af al fisk.

Det største problem er, at der stadig findes for mange fiskerfartøjer og for få fisk. EU's fiskerflåde – som tæller ca. 88 000 fartøjer af forskellig størrelse og kapacitet – er blevet nedskåret i de seneste år, men nedskæringen har haft ringe effekt, fordi teknologiske fremskridt har gjort fartøjerne mere effektive. Der skal derfor ske mere drastiske nedskæringer for at genoprette bestandene og sikre et økonomisk bæredygtigt fiskeri.

I grønbogen påpeges også de høje statstilskud til fiskerierhvervet, som har resulteret i yderligere overfiskning.

EU fastsætter fangstkvoter, men de er upopulære og har ikke ført til genopretning af fiskebestandene. Franske fiskere blokerede for nylig flere havne ved Den Engelske Kanal i protest mod kvoterne for søtunge og torsk.

Fiskeribranchen er stadig en vigtig kilde til beskæftigelse, men de fleste job findes inden for forarbejdning, pakning og øvrige aktiviteter end selve fiskeriet. Kun ca. 190 000 er nu direkte beskæftiget med at drive fiskeri.

Mere om EU's fiskeripolitik

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links