Navigačný riadok

Úradníci EÚ okúsia život na farme - 18/03/2009

Poľnohospodár pri kŕmení kráv © EC

EÚ zaznamenáva pokrok v úsilí o zjednodušenie pravidiel pre poľnohospodárov

Úradníci EÚ, ktorí sa venujú poľnohospodárstvu, budú konfrontovaní s realitou. Od budúceho roku bude ich odborná príprava zahŕňať dočasný pracovný pobyt na farme.

O úradníkoch sa niekedy hovorí, že sú odtrhnutí od problémov ľudí, ktorým pomáhajú. Program nazvaný „skutočná oberačka“ sa zameriava na to, aby sa zamestnanci verejnej správy hlbšie vžili do každodenného kolobehu života poľnohospodárov a tieto skúsenosti premietli do tvorby politík. Komisia takisto zvažuje školenia pre úradníkov o tom, ako formulovať právne predpisy v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre občanov.

Tieto opatrenia sú opísané v správe Komisie o úsilí zameranom na sprehľadnenie a zlepšenie čitateľnosti poľnohospodárskych pravidiel EÚ a na zníženie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov.

Nikto nepopiera, že poľnohospodárska politika EÚ je zložitá. Komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel ju raz opísala ako nedozerný, hustý les, pre ktorý nie je žiadna mapa. To bolo v októbri 2006, keď Komisia uviedla akčný plán na zníženie byrokracie DeutschEnglishfrançais pre poľnohospodárov.

Teraz, po viac ako dvoch rokoch, nastal výrazný pokrok sprevádzaný zmenami, ktoré sľubujú poľnohospodárom úspory administratívnych výdavkov v stovkách miliónov eur. Do budúcnosti sa očakáva, že EÚ splní svoj cieľ znížiť administratívne bremeno o najmenej 25 % do roku 2012.

Správa poskytuje prehľad doteraz dosiahnutých výsledkov. Zrušené boli stovky zastaraných právnych predpisov a ďalšie boli kodifikované do ucelených textov. Administratívne postupy sa zjednodušili a v niektorých prípadoch celkom zrušili. Jeden ukážkový príklad: veľa výrobkov, najmä cereálií, je v súčasnosti možné dovážať a vyvážať bez povolení.

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) English prešla za posledných dvadsať rokov hĺbkovými reformami. Počas poslednej reformy v roku 2003 EÚ zrušila poľnohospodárske podpory naviazané na výrobu.

Na jeseň minulého roku sa lídri EÚ dohodli na návrhu Komisie na rozšírenie reformy DeutschEnglishfrançais. Očakáva sa, že program prinesie poľnohospodárom úspory vo výške 281 mil. eur tým, že sa budú môcť slobodnejšie rozhodnúť o pestovaní plodín podľa požiadaviek trhu.

Podľa správy sa ďalších 400 mil. eur ušetrí lepším využitím informačných technológií.

Tieto opatrenia sa dotknú aj výdavkov EÚ, nakoľko jej výdavky na politiky súvisiace s poľnohospodárstvom predstavujú okolo 55 mld. eur ročne (zhruba 40 % rozpočtu EÚ). Aktuálny rozpočet na poľnohospodárstvo zastrešuje obdobie rokov 2007 až 2012. Debata o financiách pre ďalšie rozpočtové obdobie sa začne na budúci rok.

kontrola stavu SPP DeutschEnglishfrançais.

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy