Sti

EU-ansatte ud på gården - 18/03/2009

En landmand fodrer køer © EF

EU's indsats for at forenkle landbrugsreglerne bærer frugt.

EU's landbrugseksperter skal snart prøve kræfter med virkelighedens verden. Fra og med næste år skal de tage en tørn på en rigtig gård i EU som led i et nyt uddannelsesprogram.

Lovgivere kan godt synes at være ude af trit med borgernes realiteter. Med det nye program kan de komme ud i marken og få en bedre føling med – og bedre tilpasse de politiske tiltag til – landmændenes dagligdag. Kommissionen vil også se på, hvordan man kan gøre lovteksterne lettere at forstå.

Alt dette beskriver Kommissionen i sin rapport om, hvordan EU's landbrugsregler kan gøres mere gennemsigtige og forståelige og lettere for landmændene at efterleve.

Det er ingen hemmelighed, at EU's landbrugspolitik godt kan være lidt indviklet. Landbrugskommissær Mariann Fischer Boel har engang beskrevet den som en "dyb og udstrakt skov", som stadig ikke er endelig kortlagt. Det var tilbage i oktober 2006, da Kommissionen lancerede en handlingsplan for at mindske de administrative byrder DeutschEnglishfrançais for landmændene.

Nu – over to år senere – er vi nået et stort skridt videre. Nye tiltag vil gøre det muligt for landmændene at skære deres administrative udgifter ned med hundreder af millioner euro. Og fremtidsudsigterne er gode – ifølge rapporten vil EU nå sit mål om at mindske bureaukratiet med mindst 25 % inden 2012.

Rapporten gør status over, hvad EU har opnået indtil nu. Hundredvis af forældede lovregler er blevet skrottet, og andre er blevet skrevet sammen til én tekst. En række sagsgange er blevet strømlinet eller helt afskaffet. Det har bl.a. betydet, at mange flere produkter, f.eks. korn, nu kan importeres og eksporteres uden krav om licens.

Den fælles landbrugspolitik English har de sidste tyve år undergået store ændringer – senest i 2003, da EU afskaffede den produktionsbestemte støtte.

Sidste efterår gav EU-landene grønt lys for Kommissionens forslag til yderligere ændringer DeutschEnglishfrançais. Den nye ordning giver landmændene frie hænder til at dyrke, hvad markedet efterspørger. Det forventes at give dem besparelser på 281 millioner euro i form af mindre papirarbejde.

Ifølge rapporten kunne de spare yderligere 400 millioner euro ved en bedre brug af informationsteknologi.

Alt dette vil også spare EU penge – landbrugspolitikken sluger ca. 55 milliarder euro om året (ca. 40 % af EU's budget). Det nuværende landbrugsbudget omfatter perioden 2007-2012, og senere i år starter forhandlingerne om den næste finansieringsperiode.

Sundhedstjek af den fælles landbrugspolitik DeutschEnglishfrançais

 

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links