Навигационна пътека

Служители на ЕС във фермите - 18/03/2009

Фермер храни крави © EC

ЕС отбелязва напредък в усилията за опростяване на селскостопанските правилата

Скоро служителите на ЕС в областта на селското стопанство ще се запознаят отблизо с действителността във фермите. От следващата година обучението им на работното място ще включва и престой в истинско стопанство.

Понякога законодателите като че ли са далеч от проблемите на тези, за които изготвят закони. Програмата за „жътва на опит“ има за цел да задълбочи познанията на служителите за ежедневието във фермите, което да доведе до по-добри политики. Комисията възнамерява да организира обучения за своите служители по съставяне на правни текстове без употреба на жаргон.

Мерките са описани в доклад на Комисията относно действията, целящи да направят селскостопанските правила на ЕС по-прозрачни, по-лесни за разбиране и по-малко обременяващи за фермерите.

Никой не отрича, че селскостопанската политика на ЕС е сложна. Веднъж комисар Мариан Фишер Боел я описа като „гъста, обширна гора“, за която липсва цялостна карта. Това бе през октомври 2006 г. когато Комисията стартира план за действие за намаляване на бюрокрацията DeutschEnglishfrançais за фермерите.

Днес, повече от две години по-късно, се наблюдава значителен прогрес, като се очаква промените да спестят на фермерите стотици милиони евро административни разходи. Прогнозите в доклада са, че ЕС ще постигне своята цел за намаляване на административната тежест с 25 % до 2012 г.

Докладът представя преглед на постигнатото. Премахнати са стотици остарели закони, а други са консолидирани в единни текстове. Някои административни процедури са опростени, а други направо премахнати. Един конкретен пример - вече много повече продукти, основно зърнени храни, могат да бъдат внасяни и изнасяни без разрешително.

Общата селскостопанска политика (ОСП) English претърпя големи промени през последните две десетилетия, последната през 2003 г., когато ЕС премахна селскостопанските помощи, базирани на производството.

Миналата есен европейските лидери се споразумяха по предложения на Комисията за разширяване на реформата. DeutschEnglishfrançais Предоставяйки по-голяма свобода на производителите да отглеждат култури, за които има търсене на пазара, схемата се очаква да спести на индустрията 281 млн. евро административни разходи.

В доклада се предвижда спестяването на още 400 млн. евро от по-добрата употреба на информационните технологии.

Всичко това ще доведе също и до намаляване на разходите на ЕС, тъй като Съюзът харчи около 55 млрд. евро годишно (около 40 % от европейския бюджет) за селскостопанска политика. Текущият селскостопански бюджет обхваща периода 2007-2012 г. Обсъжданията за следващия период на финансиране започват тази година.

Преглед на ОСП DeutschEnglishfrançais

 

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки