Sökväg

Helomsvängning i jordbruksfrågor - 19/11/2008

EU:s jordbrukare ska få lättare att anpassa sig till efterfrågan på marknaden.

I veckan träffas EU:s jordbruksministrar för att se över jordbrukspolitiken. För första gången på flera år kommer de att undersöka hur man kan öka livsmedelsproduktionen i stället för att minska den.

Tiden då vi hade ”vinsjöar” och ”smörberg” är ett minne blott. Då hade vi kronisk överproduktion som pressade priserna och som gjorde många jordbrukare beroende av EU-bidrag.

I dag skjuter livsmedelspriserna i höjden, och jordbrukare i hela världen kämpar för att hålla jämna steg med den ökande globala efterfrågan. EU vill nu hjälpa de europeiska jordbrukarna att exportera mer.

Ministrarna kommer att titta på flera ändringsförslag DeutschEnglishfrançais , bland annat minskat jordbruksstöd, avskaffande av regler om mark i träda och utfasning av mjölkkvoter. Liksom tidigare reformer är också denna tänkt att göra det lättare för jordbrukarna att möta den ökade efterfrågan och att ta itu med nya utmaningar i form av klimatförändring, vattenbrist, biologisk mångfald och biobränsleboomen.

Under de senaste decennierna har EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP DeutschEnglishfrançais ) genomgått omfattande reformer. Den senaste omdaningen skedde 2003, då EU tog bort det produktionsbundna jordbruksstödet, som uppmuntrade jordbrukarna att producera mer än de kunde sälja. Den nya jordbruksordningen ska även i framtiden ge jordbrukarna inkomststöd men också ge dem friheten att odla det som marknaden vill ha. I gengäld måste de uppfylla vissa miljö-, djurskydds- och kvalitetsregler.

Enligt EU-kommissionen ska de pengar som kan sparas in läggas på landsbygdsutveckling i stället. Detta kommer att välkomnas av de tolv nya EU-länderna, som var tvungna att snabbt modernisera sina jordbrukssektorer när de gick med i unionen.

Den gemensamma jordbrukspolitiken infördes för att ge jordbrukarna en rimlig levnadsstandard, sörja för tillräckligt med livsmedel till rimliga priser och bevara EU:s landsbygdskultur. Jordbrukspolitiken kostar runt 55 miljarder euro om året och står för 40 % av EU:s budget. Jordbrukssektorn sysselsätter 5 % av EU:s arbetskraft.

I år sköt livsmedelspriserna DeutschEnglishfrançais världen över plötsligt i höjden och utlöste protester i många länder. Eftersom efterfrågan i tillväxtekonomier som Kina och Indien fortsätter att öka, förväntas priserna ligga kvar på en hög nivå den närmaste tiden.

Översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken – Vanliga frågor English .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar