Navigačný riadok

Nový prístup k poľnohospodárstvu - 19/11/2008

Nové pravidlá EÚ umožnia poľnohospodárom slobodnejšie reagovať na dopyt.

Na schôdzi, ktorá sa uskutoční na budúci týždeň a ktorej cieľom je aktualizácia poľnohospodárskej politiky, sa ministri poľnohospodárstva členských krajín nebudú zaoberať obvyklým znižovaním produkcie, ale po veľmi dlhej prestávke budú opäť skúmať možnosti, ako zvýšiť výrobu potravín.

V porovnaní s obdobím chronickej nadvýroby, počas ktorého vznikali „jazerá vína“ a „hory masla“ a poľnohospodári boli v dôsledku nízkych cien odkázaní na subvencie EÚ, ide o radikálnu zmenu.

Ceny potravín nepretržite rastú a poľnohospodári po celom svete majú ťažkosti s uspokojením rastúceho dopytu. Nové pravidlá by mali európskym poľnohospodárom uľahčiť vývoz ich produktov.

Ministri posúdia rôzne navrhované opatrenia DeutschEnglishfrançais vrátane zníženia pomoci pre poľnohospodárov, zrušenia pravidiel týkajúcich sa vyňatia pôdy z poľnohospodárskej výroby a postupného zrušenia mliečnych kvót. Podobne, ako to bolo v prípade minulých reforiem, tieto opatrenia majú umožniť poľnohospodárom lepšie reagovať na rastúci dopyt a nové výzvy, akými sú zmeny klímy, správa vodných zdrojov, biodiverzita alebo rastúca popularita biopalív.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ – SPP DeutschEnglishfrançais – prešla v minulých dvoch desaťročiach rozsiahlymi reformami. K poslednej výrazným zmenám došlo v roku 2003, keď EÚ zrušila pomoc závislú od produkcie, ktorá mala za následok, že poľnohospodári produkovali viac, ako dokázali predať. Nová forma pomoci by síce stále subvencovala poľnohospodárov, ale umožňovala by im, aby pestovali to, čo si žiada trh. Navyše musia poľnohospodári spĺňať normy týkajúce sa životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a kvality potravín.

Komisia chce ušetrené peniaze použiť pri rozvoji vidieka, čo by uvítalo 12 nových členských štátov, ktoré museli po vstupe rýchlo modernizovať svoje poľnohospodárstva.

SPP bola zavedená s cieľom poskytnúť poľnohospodárom patričnú životnú úroveň, zaistiť dostatok potravín za spravodlivé ceny a zachovať dedičstvo európskeho vidieka. Jej rozpočet je 55 miliárd ročne, t. j. 40 % rozpočtu Únie. V poľnohospodárstve pracuje 5 % aktívneho obyvateľstva EÚ.

V tomto roku sme boli svedkami vysokého rastu cien potravín DeutschEnglishfrançais , proti ktorému protestovali obyvatelia mnohých krajín. Očakáva sa, že v dôsledku rastúceho dopytu na rastúcich trhoch v Číne a Indii, ostanú ceny potravín vysoké aj v blízkej budúcnosti.

Kontrola zdravotného stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky – najčastejšie otázky English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy