Navigatsioonitee

Uued seisukohad põllumajanduses - 19/11/2008

ELi uued eeskirjad annavad põllumajandusettevõtjatele rohkem vabadust turuolukorrale reageerimisel.

Esmakordselt mitmete aastate jooksul otsivad ELi põllumajandusministrid käesoleval nädalal kohtudes põllumajanduspoliitika ajakohastamise käigus võimalusi toiduainete tootmise ohjeldamise asemel hoopis selle elavdamiseks.

See on suur muutus võrreldes ajaga, mil pideva ületootmise käigus tekkinud „veinijõed” ja „võimäed” lõid hinnad alla ning jätsid paljud põllumajandustootjad sõltuvusse ELi toetustest.

Tänapäeval liiguvad toiduainete hinnad ülesmäge ja maailma põllumajandustootjad püüavad suureneva ülemaailmse nõudlusega sammu pidada. ELi eeskirjad peaksid aitama Euroopa põllumajandusettevõtetel rohkem eksportida.

Ministrid kaaluvad erinevaid muudatusettepanekuid DeutschEnglishfrançais , sealhulgas põllumajandusettevõtetele antava abi vähendamist, maa söötis hoidmist käsitlevate eeskirjade ning piimakvootide tühistamist. Nagu eelnevate reformide puhul, on ka nüüd meetmed kavandatud selliselt, et põllumajandusettevõtjad saaksid paremini reageerida suurenevale nõudlusele ning uuele olukorrale seoses kliimamuutuse, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja biokütuste kasutuselevõtuga.

ELi ühine põllumajanduspoliitika ÜPP DeutschEnglishfrançais on kahe viimase aastakümne jooksul elanud üle ulatuslikud reformid. Viimane värskendus leidis aset 2003. aastal, kui EL kaotas tootmismahust sõltuvad toetused, mis stimuleerisid põllumajandusettevõtjaid tootma rohkem, kui nad turustada suutsid. Uue kavaga toetatakse küll põllumajandusettevõtjate sissetulekut, kuid neil on suurem vabadus kasvatada turul nõutavaid tooteid. Vastutasuks peavad nad järgima keskkonna-, loomade heaolu ja toidu kvaliteedialaseid nõudeid.

Komisjon tahab suunata säästetud raha maaelu arengusse. See oleks 12 uues liikmesriigis teretulnud, kuna need riigid on pidanud oma põllumajandussektorit alates ühinemisest väga kiiresti ajakohastama.

ÜPP võeti kasutusele, et tagada põllumajandusettevõtjatele vastuvõetav elatustase ja piisavad toidukogused taskukohaste hindadega ning säilitada Euroopa maaelu traditsioonid. Põllumajandusele kulutatakse aastas 55 miljardit eurot, mis on umbes 40 protsenti ELi eelarvest. ELi põllumajandussektoris töötab 5 protsenti ELi tööealisest elanikkonnast.

Käesoleval aastal leidis maailmas aset toiduainete hinna DeutschEnglishfrançais järsk tõus, mis kutsus paljudes riikides esile protesti. Laienevatel turgudel (Hiina, India) nõudlus kasvab ning toiduainete hinnad jäävad kõrgeks ka järgmistel aastatel.

ÜPP „tervisekontroll” - korduvad küsimused English .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad