Cosán nascleanúna

An líon a theannadh ar an ró-iascach - 14/11/2008

Líon á fholmhú ar bord trálaeir © EC

Céímeanna nua le meas ar rialacha iascaigh a chinntiú ar fud an AE.

Rialaítear an iascaireacht san AE chun stoic a chosaint ón ró-iascach is chun dochar d'éiceachórais mhuirí a chosc. Ballstáit an AE atá freagrach as a chinntiú go gcloítear leis na rialacha. Tá faoi thogra nua a dheimhniú gurb éifeachtaí a chuirfear na rialacha i bhfeidhm.

Caigheánófar gnáthaimh rialúcháin English do bhaisceanna iascairí, ina measc cigireachtaí, lena chinntiú gurb ionann an tslí ina gcuirtear rialacha i bhfeidhm ar fud an AE. Déantar seiceálacha ag gach pointe sa slabhra a thógann an t-iasc ó líon go pláta - ar muir, sa chaladh, á iompar agus ar an margadh.

Eáscófar géilleadh do na rialacha trí rialacháin a shimpliú is trína chinntiú gurb ionann na píonóis don iascadh mídhleathach ar fud an AE. Féadfar a gceadúnais iascaigh a bhaint d'athchiontaigh faoi dheireadh. Tá faoi na hathruithe cultúr géilliúlachta a chruthú ionas go mbraithfidh cách sa tionscal freagracht as a thodhchaí.

"Eilíonn todhchaí na hiascaireachta inbhuanaithe orainn go gcuirfimis córas a thabharfaidh torthaí dáiríre in ionad córais atá mí-éifeachtach, costasach is casta," arsa coimisinéir na hiascaireachta Joe Borg. "Creidim go dtabharfadh an togra seo na huirlisí is gá chun an jab a dhéanamh do chách lena mbaineann."

Méadófar acmhainn an Choimisiúin chun a chinntiú go bhfuil an beartas iascaigh á chur i bhfeidhm ag rialtais AE. Chuifeadh sé seo ar chumas an Choimisiúin iascaigh a dhúnadh níos fusa is píonóis airgeadais níos déine a chur ar rialtais AE.

Rinneadh ró-iascach ar fhormhór na stoc athuair i 2008, de réiri na bhfigiúirí a nocht an Coimisiún níos luaithe an mhí seo. Tá teorainneacha ar bhraislí i bhfeidhm chun an ró-iascach ar stoic éislinneacha a sheachaint, amhail trosc, cadóg is faoitín, is chun a líon a mhéadú athuair.

Pléifidh 27 aire iascaireachta an AE na tograí seo ag a gcruinniú i mí na Nollag.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links