Navigointipolku

Liikakalastus kalakantojen riesana - 14/11/2008

Saalista puretaan troolarin kannella © Euroopan komissio

Kalastuksenvalvontaa ollaan tehostamassa koko EU:n alueella.

EU valvoo kalastusta, koska se haluaa suojella kalakantoja liikakalastukselta ja varjella meriekosysteemiä. EU-maiden on huolehdittava siitä, että määräyksiä noudatetaan. Komissio ehdottaa nyt, että valvontaa uudistettaisiin entistä tehokkaammaksi.

Ehdotuksen mukaan kalastuksenvalvontajärjestelmät yhtenäistetään niin, että samoja sääntöjä noudatetaan kaikkialla EU:ssa. Tarkastuksia tehdään kalastustuotteiden tuotanto- ja markkinointiketjun joka vaiheessa – merellä, satamissa, kuljetuksen aikana ja myymälöissä.

Sääntöjen noudattaminen tehdään helpommaksi yksinkertaistamalla säännöksiä ja varmistamalla, että laittomasta kalastuksesta rangaistaan samalla tavoin kaikkialla EU:ssa Niiltä, jotka rikkovat määräyksiä toistuvasti, voidaan ottaa kalastuslupa pois. Uudistuksen tarkoituksena on myös saada koko kalatalousala ottamaan vastuuta alan tulevaisuudesta.

"Jos haluamme, että kalastus on tulevaisuudessa kestävää, meidän on vaihdettava tehoton, kallis ja monimutkainen järjestelmä sellaiseen, jolla saadaan tuloksia aikaan", totesi kalastuksesta vastaava komissaari Joe Borg. "Uskon, että tämän ehdotuksen myötä kaikki kalastusalan toimijat saavat tarvittavat välineet tavoitteiden saavuttamiseksi."

Komissio pystyy uudistuksen myötä myös paremmin varmistamaan, että EU-maat panevat kalastuspolitiikan päätökset täytäntöön. Komissio voi tarvittaessa sulkea kalastuslaitoksia helpommin kuin ennen ja määrätä taloudellisia seuraamuksia EU-maille, jotka rikkovat määräyksiä.

Komission aiemmin tässä kuussa julkaisemien tietojen mukaan useimpien kalalajien liikakalastus on jatkunut vuonna 2008. Saalisrajoituksilla halutaan välttää liikakalastusta ja antaa uhanalaisten lajien – kuten turskan, koljan ja valkoturskan – kalakantojen taas kasvaa.

EU-maiden kalastusasioista vastaavat ministerit käsittelevät uudistusehdotusta joulukuussa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä