Navigatsioonitee

Ülepüügi piiramine - 14/11/2008

Traalri tekil tühjendatav võrk © EC

Uued meetmed kalandust käsitlevate eeskirjade järgimise tagamiseks kõikjal ELis.

Kalandus ELis on reguleeritud, et takistada kalavarude ülepüüki ning hoida ära mere ökosüsteemide kahjustamist. ELi riigid vastutavad asjaomaste eeskirjade täitmise tagamise eest. Uue ettepaneku eesmärk on tagada kõnealuste eeskirjade tõhusam jõustamine.

Kalapüügi kontrollimenetlused españoldanskDeutschελληνικάEnglishfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska (sealhulgas inspektsioonid) ühtlustatakse, et tagada eeskirjade ühetaoline kohaldamine kõikjal ELis. Kontrolle teostatakse ahela „võrgust toidulauani” igas punktis – merel, sadamas, toodete transportimisel ning turul.

Eeskirjade täitmine tehakse hõlpsamaks, lihtsustades määrusi ning tagades, et sanktsioonid ebaseadusliku kalapüügi eest oleksid ühetaolised kõikjal ELis. Korduvrikkujate kalapüügiload võidakse ka tühistada. Samuti on muudatuste eesmärgiks luua selline eeskirjade täitmise harjumus, mille puhul kõik asjaomase tööstusega seotud isikud tunneksid vastutust kalanduse tuleviku eest.

Kalanduse volinik Joe Borg märkis: „Jätkusuutliku kalanduse nimel on vaja ebatõhus, kallis ja keeruline süsteem asendada tulemuslikuga. Usun, et ettepanek annab kõigile osalistele vahendid ülesande täitmiseks.”

Komisjon saab suuremad võimalused, et tagada ELi liikmesriikide valitsuste kalanduspoliitika jõustamine. See võimaldab komisjonil kalatööstusi kergemini sulgeda ning ELi valitsustele hõlpsamini rahatrahve määrata.

Komisjoni käesoleva kuu alguses esitatud andmete põhjal võib 2008. aastal taas täheldada ülepüüki. Püügipiirangud on kehtestatud selleks, et vältida ülepüüki ning võimaldada selliste tundlike kalaliikide nagu tursk, kilttursk ja merlang varude taastumist.

27 ELi liikmesriigi kalanduse eest vastutavad ministrid arutavad kõnealuseid ettepanekuid oma detsembris toimuval kohtumisel.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad