Διαδρομή πλοήγησης

Αυστηρότερος έλεγχος της υπεραλίευσης - 14/11/2008

Άδειασμα διχτυών σε μηχανότρατα © ΕΚ

Νέα μέτρα διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων για την αλιεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ επιβάλλει ρυθμίσεις στην αλιεία με στόχο την πρόληψη της υπεραλίευσης και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μια νέα νομοθετική πρόταση σκοπεύει να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι διαδικασίες ελέγχου των αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, θα τυποποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε όλη την ΕΕ. Έλεγχοι διενεργούνται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας που φέρνει το ψάρι από τα δίχτυα στο πιάτο μας, δηλαδή στη θάλασσα, στα λιμάνια, στη μεταφορά και στην αγορά.

Η τήρηση των κανόνων θα διασφαλιστεί με την απλούστευση των ρυθμίσεων και την επιβολή ομοιόμορφων κυρώσεων στους παραβάτες σε όλη την ΕΕ. Για τους κατ’ εξακολούθηση παραβάτες προβλέπεται ακόμη και αναστολή της ισχύος των αδειών αλιείας. Οι αλλαγές στοχεύουν επίσης να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα ώστε κάθε εργαζόμενος στην αλιεία να νοιώθει υπεύθυνος για το μέλλον του κλάδου του.

"Το μέλλον της βιώσιμης αλιείας μας υποχρεώνει να αντικαταστήσουμε ένα σύστημα που είναι ανεπαρκές, δαπανηρό και περίπλοκο με ένα άλλο που να μπορεί όντως να φέρει αποτελέσματα", δήλωσε ο Επίτροπος αλιείας, Τζο Μποργκ. "Πιστεύω ότι η παρούσα πρόταση θα δώσει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν στο έργο τους.»

Η Επιτροπή θα μπορεί επίσης να διασφαλίσει καλύτερα την υλοποίηση της αλιευτικής πολιτικής στα κράτη μέλη της Ένωσης. Για παράδειγμα, θα έχει τη δυνατότητα να απαιτεί ευκολότερα τη διακοπή λειτουργίας των αλιευτικών πεδίων και να επιβάλλει χρηματικές ποινές στα εμπλεκόμενα κράτη.

Το 2008 παρατηρήθηκε υπεραλίευση των περισσότερων αποθεμάτων σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις αρχές αυτού του μήνα η Επιτροπή. Για το λόγο αυτό, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στα αλιεύματα ώστε να αποφευχθεί η υπεραλίευση και να μπορέσουν να αυξηθούν για μία ακόμη φορά ευαίσθητα αποθέματα όπως ο γάδος, ο μπακαλιάρος και το προσφυγάκι.

Οι 27 υπουργοί αλιείας της Ένωσης θα συζητήσουν τις προτάσεις αυτές τον Δεκέμβριο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι