Sti

Nettet strammes om overfiskning - 14/11/2008

Et net tømmes om bord på en trawler © EC

Nye tiltag skal sikre, at fiskerireglerne overholdes i hele EU.

Fiskeriet i EU er underlagt regler, der skal beskytte bestandene mod overfiskning og forebygge skader på de marine økosystemer. Det er EU-landenes ansvar at sørge for, at reglerne overholdes. Et nyt forslag skal medvirke til, at reglerne håndhæves mere effektivt.

Kontrol med fangsterne, herunder fiskeriinspektioner, standardiseres for at sikre, at reglerne anvendes på samme måde i hele EU. Der foretages kontrol i hvert enkelt led i kæden "fra båd til bord" – til søs, i havnen, under transporten og på markedet.

Lovgivningen forenkles, og sanktionerne for ulovligt fiskeri bliver ens i hele EU. Det skal gøre det nemmere at sikre, at reglerne overholdes. Fiskere, der gentagne gange bryder reglerne, risikerer at få deres fiskeritilladelse inddraget. Det er meningen, at disse ændringer skal skabe en "overholdelseskultur", så alle involverede parter tager deres ansvar for at sikre fiskeribranchens fremtid.

"For at sikre et bæredygtigt fiskeri i fremtiden må vi udskifte det nuværende system, som er ineffektivt, dyrt og kompliceret, med et system, som virkelig kan give resultater," sagde fiskerikommissær Joe Borg. "Jeg tror, at dette forslag vil give alle de berørte parter de redskaber, de behøver for at gøre deres arbejde."

Samtidig vil Kommissionen være bedre i stand til at sikre, at EU-landene håndhæver fiskeripolitikken. Det bliver lettere for Kommissionen at lukke for bestemte fiskerier og indføre økonomiske sanktioner over for EU-landene.

De fleste fiskebestande blev overfisket igen i år viste tal, som Kommissionen offentliggjorde tidligere på måneden. Der er indført fangstbegrænsninger for at undgå overfiskning og genoprette sårbare bestande som torsk, kuller og hvilling.

EU's 27 fiskeriministre vil drøfte forslagene på deres møde i december.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links