Ścieżka nawigacji

Przegląd przepisów dotyczących metod uboju - 19/09/2008

Krowy za kratami samochodu transportowego

We wniosku Komisji w sprawie ochrony zwierząt zaproponowano zmiany metod uboju bydła, świń, drobiu oraz innych zwierząt gospodarskich.

Na mocy nowych przepisów English rzeźnie będą miały obowiązek pilnować, żeby zwierzęta przeznaczone do uboju były skutecznie ogłuszane, tak aby aż do momentu śmierci nie odzyskały przytomności.

Każdego roku w UE na potrzeby przemysłu mięsnego uśmierca się blisko 360 milionów sztuk świń, owiec, kóz i bydła oraz ponad kilka miliardów sztuk drobiu. Ponadto w Europie uśmierca się około 25 milionów zwierząt futerkowych, a w wylęgarniach około 330 milionów jednodniowych kurcząt. W ostatnich latach dokonano uboju wielu milionów zwierząt w związku z wystąpieniem ptasiej grypy oraz pryszczycy.

Rzeźnie mają obowiązek ogłuszania zwierząt przed zabiciem, aby oszczędzić im wszelkiego zbędnego bólu i cierpienia. Jednak mimo odnotowanego postępu naukowego i technicznego, a także nowych wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, przepisy dotyczące metod uboju nie zmieniły się od 1993 r.

Do ogłuszania zwierząt używa się prądu, gazu lub broni pneumatycznej. Jednak żadna z metod nie jest w zupełności skuteczna i zdarza się, że zwierzęta odzyskują przytomność przed śmiercią.

Nowy wniosek nie zakazuje aktualnie stosowanych metod ogłuszania, ale ogranicza stosowanie niektórych technik. We wniosku zaznaczono, że naukowcy mają zastrzeżenia co do dwóch metod ogłuszania, tj. użycia dwutlenku węgla i wodnej kąpieli ogłuszającej. Zwrócono jednak także uwagę na brak alternatywnych rozwiązań.

Komisja proponuje również, aby:

  • rzeźnie miały obowiązek zatrudniać urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt
  • pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i aby ich kwalifikacje w dziedzinie dobrostanu zwierząt były regularnie sprawdzane
  • producenci dostarczali użytkownikom szczegółowych instrukcji dotyczących skutecznego stosowania urządzeń do ogłuszania
  • kwestia dobrostanu zwierząt była uwzględniana przy projektowaniu rzeźni
  • zostały utworzone krajowe ośrodki referencyjne mające wspierać urzędników przeprowadzających inspekcje w rzeźniach. Urzędnicy często mają problemy z oceną skuteczności skomplikowanych systemów ogłuszania.
  • władze w większym stopniu odpowiadały przed społeczeństwem za swoje działania. Wielu ludzi było zaniepokojonych masowym ubojem zwierząt gospodarskich podczas epidemii pryszczycy. Choroba ta nie stanowi zagrożenia dla ludzi i bardzo rzadko jest śmiertelna dla zwierząt.

 

Wniosek Komisji musi zostać zatwierdzony przez rządy 27 państw członkowskich. Rzeźnie w krajach spoza UE eksportujące do UE również będą musiały dostosować się do tych samych wymogów.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki