Navigācijas ceļš

Grozījumi noteikumos par kautuvēm - 19/09/2008

Govis aiz restēm lopvedējā automobilī

ES priekšlikums dzīvnieku aizstāvībai un humānākām liellopu, cūku, mājputnu un citu lopkopības dzīvnieku nonāvēšanas metodēm.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem English kautuvēs būs jāraugās, lai pēc apdullināšanas dzīvnieki neatgūtu samaņu pirms nonāvēšanas.

Katru gadu Eiropas Savienībā gaļas ieguvei nokauj 360 miljonus cūku, aitu, kazu un liellopu un vairākus miljardus mājputnu. Papildu 25 miljonus lauksaimniecības dzīvnieku nokauj kažokādu ieguvei, un inkubatoros nokauj aptuveni 330 miljonus diennakti vecus cāļus. Pēdējos gados putnu gripas un mutes un nagu sērgas dēļ bija jāizkauj vairāki miljoni citu lauksaimniecības dzīvnieku.

Kautuvēm ir noteikts, ka pirms nonāvēšanas dzīvnieki ir jāapdullina, lai mazinātu sāpes un stresu. Bet noteikumi par to, kā tas darāms, nav mainījušies kopš 1993. gada, un šobrīd tie vairs neatbilst zinātnes, tehnoloģijas un dzīvnieku labturības prasībām.

Apdullināšanai izmanto elektrību, gāzi vai spēku (piemēram, gaisa pistoli). Neviena metode nav 100% efektīva, un daži dzīvnieki atgūst samaņu pēdējās minūtēs pirms nonāvēšanas.

Priekšlikums neaizliedz nevienu no pašreizējām apdullināšanas metodēm, – tikai ierobežo atsevišķu metožu izmantojumu. Tas atzīst, ka zinātnieki apšauba divu metožu humānismu – oglekļa dioksīda ekspozīcija un apdullināšana ūdens peldē ar elektrisko strāvu –, un norāda, ka šobrīd nav komerciāli pieņemamu alternatīvu.

Priekšlikums arī paredz:

  • katrā kautuvē pa darbiniekam, kas atbild par dzīvnieku labturību;
  • darbinieku pienācīgu apmācību un regulāru sertifikāciju dzīvnieku labturības jomā;
  • ražotāju sniegtas lietošanas instrukcijas apdullināšanas iekārtu efektīvai izmantošanai;
  • tādas kautuves, kas projektētas, domājot par dzīvnieku labturību;
  • valstu references centrus, lai palīdzētu darbiniekiem, kuru pārziņā ir kautuvju inspicēšana. Inspektoriem bieži vien ir grūti novērtēt, cik efektīvas ir sarežģītās apdullināšanas sistēmas;
  • iestādes, kas būtu lielākā mērā atbildīgas sabiedrības priekšā. Daudzi cilvēki bija satraukti par lauksaimniecības dzīvnieku nonāvēšanu masveidā mutes un nagu sērgas laikā. Šī slimība neapdraud cilvēkus, un tikai atsevišķos gadījumos tā dzīvniekiem izraisa nāvi.

 

Šie pasākumi ir jāapstiprina visām ES 27 dalībvalstu valdībām. Kautuvēm ārpuskopienas valstīs, kuras eksportē preces uz ES, būs jāievēro līdzīgi standarti.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites