Cosán nascleanúna

Rialacha seamlais faoi athmheas - 19/09/2008

Ba ag féachaint amach as veain eallaigh

Tá togra AE faoi chosaint ainmhithe a iarrann athruithe sa tslí ina maraíonn seamlais eallaí, muca, éanlaith chlóis is beostoc eile.

Faoi na rialacha nua English, bheadh ar sheamlais faireachán a dhéanamh ar ainmhithe tar éis iad a stiúdú le cinntiú nach ndúiseoidh siad sula marófar iad

Gach bliain maraítear beagnach 360 milliún muc, caora, gabhar, is eallach agus roinnt billiún d’éanlaith chlóis dá gcuid feola san AE. Maraítear  25 milliún ainmhí eile dá gcuid fionnaidh, agus maraíonn gorlanna thart ar 330 milliún sicín fireann is iad lá amháin d’aois. Agus thug an fliú éanúil is an galar crúibe is béil marú na milliún ainmhithe eile le blianta beaga anuas.

Ní mór do sheamlais beostoc a stiúdú sula maraítear iad chun pian is anbhroid a íoslaghdú. Ach níor athraigh na rialacha faoi seo ó 1993 i leith agus níl siad anois i dtiúin leis an dul chun cinn san eolaíocht, sa teicneolaíocht is faoi leas na n-ainmhithe. 

Is ionann stiúdú agus úsáid a bhaint as aibhléis, gás nó foréigean (mar aerghunna) chun an t-ainmhí a chur gan aithne gan urlabhra. Níl aon mhodh 100% éifeachtach, is tagann roinnt ainmhithe chucu féin sna nóiméid dheireanacha acu roimh an mbás. 

Ní choscann an togra aon mhodh atá in úsáid faoi láthair, ach teorannaíonn sé úsáid roinnt teicnící. Aithníonn sé go bhfuil roinnt eolaithe buartha faoi dhaonnachtúlacht dhá mhodh – gásáil le dé-ocsaíd charbóin agus folcthaí uisce aibhléisithe – ach glacann sé leis nach bhfuil malairt slí a bheadh trádálach ann faoi láthair. 

Faoin togra freisin:

  • bheadh oifigeach leasa na n-ainmhithe ar a bhfoireann ag seamlais
  • d’oilfí oibrithe go sásúil agus thabharfaí teastais i leas na n-ainmhithe dóibh go tráthrialta
  • chuirfeadh monaróirí treoracha ar fáil faoi conas trealamh don stiúdú a úsáid go héifeachtach
  • dhearfaí seamlais agus leas na n-ainmhithe curtha san áireamh
  • chruthófaí lárionaid náisiúnta tagartha chun cabhrú le feidhmeannaigh cigireachta na seamlas. Is minic gur deacair le cigirí éifeachtacht na gcóras casta don stiúdú a mheas
  • bheadh ar údaráis a bheith níos cuntasaí don phobal. Chuir ár forleathan na n-ainmhithe le linn na heipidéime crúibe is béil as do chuid mhaith daoine. Ní dhéanann an galar sin dochar do dhaoine agus is annamh a mharaíonn sé ainmhithe. 

 

Is gá go gceadódh rialtais uile an 27 Ballstát san AE na bearta seo. Seamlais i dtíortha lasmuigh den AE a onnmhairíonn don AE, bheadh orthu cloí le caighdeáin chomhchosúla. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links