Navigointipolku

Teuraseläinten oloja parannettava - 19/09/2008

Lehmät kurkistavat kuljetusautosta

EU:n uudella lainsäädäntöehdotuksella halutaan parantaa nautojen, sikojen, siipikarjan ja muiden eläinten kohtelua teurastuksen yhteydessä.

EU:ssa teurastetaan ihmisten ravinnoksi vuosittain lähes 360 miljoonaa sikaa, lammasta, vuohta ja nautaa sekä miljardeja kanoja ja muuta siipikarjaa. Lisäksi 25 miljoonaa eläintä tapetaan turkisten vuoksi, ja hautomoissa tapetaan noin 330 miljoonaa yhden päivän ikäistä kukonpoikaa. Lintuinfluenssan ja suu- ja sorkkataudin vuoksi on viime vuosina jouduttu lopettamaan miljoonia eläimiä.

Teurastamoiden on tainnutettava eläimet ennen teurastusta, jotta niille aiheutuva kipu ja tuska olisi mahdollisimman vähäistä. Tainnutusta koskevat säännöt ovat pysyneet muuttumattomina vuodesta 1993 eivätkä ne enää vastaa tietämyksen ja tekniikan kehitystä ja eläinsuojelupyrkimyksiä.

Eläimet tainnutetaan käyttämällä sähköä, kaasua tai voimaa (esimerkiksi ilma-asetta). Yksikään menetelmä ei ole sataprosenttisen tehokas, ja jotkin eläimet palaavat tajuihinsa ennen kuolemaansa. Uusien sääntöjen English mukaan teurastamoiden olisi valvottava, etteivät eläimet tule enää tajuihinsa ennen teurastusta.

Ehdotuksessa ei kielletä mitään nykyisistä tainnutusmenetelmistä, mutta rajoitetaan joidenkin käyttöä. Siinä tunnustetaan, että nykytutkimuksessa suhtaudutaan varauksella kahden menetelmän – hiilidioksidin käytön ja veden avulla tehtävän sähkötainnutuksen – humaanisuuteen, mutta todetaan, ettei kaupallisesti soveltuvia vaihtoehtoja ole.

Ehdotukseen sisältyy myös seuraavia uudistuksia:

  • Jokaisessa teurastamossa olisi oltava eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö.
  • Työntekijöiden olisi saatava asianmukainen koulutus ja suoritettava säännöllisesti kelpoisuuskoe.
  • Valmistajien on toimitettava asianmukaiset ohjeet tainnuttamisvälineiden tehokkaaseen käyttöön.
  • Teurastamoiden suunnittelussa on otettava huomioon eläinten hyvinvointi.
  • Teurastamoja tarkastavien viranomaisten tueksi olisi perustettava asiantuntijalaitoksia, sillä tarkastajat eivät aina pysty arvioimaan monimutkaisten tainnutusjärjestelmien tehokkuutta.
  • Viranomaisten toiminnalta edellytetään lisää vastuullisuutta kansalaisia kohtaan. Kansalaiset esimerkiksi huolestuivat karjan joukkoteurastuksista suu- ja sorkkatautiepidemian yhteydessä, koska tauti ei ole vaarallinen ihmisille eikä yleensä ole kuolemaksi eläimillekään.

 

Lainsäädäntöehdotus edellyttää vielä kaikkien 27 EU-maan kansallisten hallitusten hyväksyntää. EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien teurastamoiden, joiden lihaa tuodaan EU:hun, olisi noudatettava vastaavia standardeja.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä