Navigatsioonitee

Tapamaju käsitlevad eeskirjad vaadatakse üle - 19/09/2008

Lehmad veokist välja vaatamas

Loomakaitse alase ELi ettepanekuga muudetakse veiste, sigade, kodulindude ja muu eluskarja tapameetodeid.

Vastavalt uutele eeskirjadele English peab nüüd tapamajades jälgima, et uimastatud loomad ei tuleks enne tapmist teadvusele.

ELis tapetakse liha saamise eesmärgil igal aastal umbes 360 miljonit siga, lammast, kitse ja veist ning mitu miljardit kodulindu. Lisaks tapetakse 25 miljonit looma karusnaha saamiseks ning haudejaamades tapetakse umbes 330 miljonit ühe päeva vanust kuketibu.Linnugripi ning suu- ja sõrataudi tõttu on viimastel aastatel tulnud hukata miljoneid loomi.

Tapamajades tuleb valu ja stressi vältimiseks loomad enne tapmist uimastada. Seda reguleerivad eeskirjad kehtivad alates 1993. aastast. Need ei vasta enam teaduse ja tehnoloogia võimalustele ning loomade heaolu nõuetele.

Uimastamine tähendab looma teadvusetuks muutmist elektri, gaasi või mehaanilise löögiga (õhupüssist). Ükski meetod ei ole sajaprotsendiliselt tõhus ning mõned loomad tulevad enne tapmist uuesti teadvusele.

Ettepanekuga ei keelustata praeguseid uimastamismeetodeid, kuid piiratakse mõne tehnika kasutamist. Ettepanekus võetakse teadmiseks, et teadlased ei ole veendunud kahe meetodi – süsinikdioksiidiga gaasitamise ja vette juhitud elektri – humaansuses. Samas puuduvad kaubanduslikud alternatiivid.

Ettepaneku kohaselt:

  • peaks tapamajades olema loomade heaolu jälgiv töötaja
  • peaks töötajaid loomade heaolu teemal asjakohaselt koolitama ning korrapäraselt sertifitseerima
  • peaksid tootjad esitama juhendid uimastusvahendite tõhusaks kasutamiseks
  • peaks tapamajade projekteerimisel silmas pidama loomade heaolu
  • tuleks tapamaju kontrollivate ametnike abistamiseks liikmesriikides luua asjaomased tugikeskused.Inspektoritel on sageli raskusi keerukate uimastamissüsteemide tõhususe hindamisel.
  • peaksid asutused avalikkuse ees rohkem vastutama.Paljud inimesed olid šokeeritud eluskarja massilisest tapmisest suu- ja sõrataudi epideemia ajal.Haigus ei ole inimestele nakkav ning lõpeb loomadel harva surmaga.

 

Meetmed peavad heaks kiitma ELi kõigi 27 liikmesriigi valitsused.Samadele nõuetele peavad vastama tapamajad ELi mittekuuluvates riikides, kust eksporditakse Euroopa Liitu.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad