Sti

Nye regler for slagtning - 19/09/2008

Ko stirrer ud gennem tremmerne

EU stiller forslag om bedre dyrebeskyttelse og opfordrer slagterierne til at ændre deres måde at slå kvæg, grise, fjerkræ og andre husdyr ihjel på.

Efter de nye regler English skal slagterierne overvåge dyrene efter bedøvelsen for at sikre sig, at de ikke vågner op, inden de bliver slået ihjel.

Hvert år slagtes der i EU næsten 360 millioner grise, får, geder og kvæg og flere milliarder stykker fjerkræ for deres kød. Yderligere 25 millioner dyr slås ihjel for deres skind og pels, og rugerierne slår omkring 330 millioner daggamle hanekyllinger ihjel. Desuden har fugleinfluenza og mund- og klovesyge betydet, at millioner af andre dyr har måttet lade livet i de senere år.

Slagterierne skal bedøve husdyr inden slagtningen for at mindske smerter og angst. Men reglerne om, hvordan det skal gøres, har ikke ændret sig siden 1993 og er nu ude af trit med videnskaben, teknologien og dyrevelfærden.

Bedøvelsen sker ved at bruge elektricitet, gas eller f.eks. en luftpistol til at slå dyret bevidstløst. Ingen metode er 100 % effektiv, og nogle dyr vågner op i de sidste minutter, inden de dør.

EU's forslag forbyder ikke de nuværende bedøvelsesmetoder, men begrænser brugen af visse teknikker. Man anerkender, at forskerne har sat spørgsmålstegn ved, om to metoder - gasning med CO2 og bedøvelse i elektriske vandbade - er humane, men bemærker, at der ikke findes kommercielle alternativer.

Forslaget indebærer desuden:

  • at slagterierne skal en have en medarbejder, der er ansvarlig for dyrevelfærd
  • at slagteriarbejdere skal uddannes grundigt i dyrevelfærd og med jævne mellemrum have deres kvalifikationer godkendt
  • at producenter af bedøvelsesudstyr skal sørge for vejledning i effektiv brug af udstyret
  • at slagterier skal indrettes med tanke på dyrevelfærd
  • at der skal oprettes nationale referencecentre for at hjælpe de ansvarlige slagteriinspektører; det er ofte vanskeligt for inspektørerne at vurdere, hvor effektive komplekse bedøvelsessystemer er
  • at myndighederne skal optræde mere ansvarligt over for befolkningen; mange mennesker var rystede over de omfattende slagtninger af husdyr under mund- og klovesygeepidemien; sygdommen rammer ikke mennesker og slår kun sjældent dyr ihjel.

 

Forslaget skal godkendes af alle 27 EU-landes regeringer. Slagterier i lande uden for EU, der eksporterer til EU, skal overholde lignende regler.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links