Cesta

Přezkoumaní předpisů pro jatka - 19/09/2008

Krávy ve vozidle na přepravu dobytka

Návrh Komise ohledně ochrany zvířat vyzývá ke změnám ve způsobu, jakým se na jatkách poráží skot, prasata, drůbež a další dobytek.

Podle nových pravidel English budou muset na jatkách sledovat zvířata po omráčení, aby se zaručilo, že se dobytek před porážkou neprobudí.

Každoročně je na jatkách v EU usmrceno téměř 360 milionů prasat, ovcí, koz a skotu a několik miliard kusů drůbeže. Dalších 25 milionů zvířat je zabito na kožešinu a v líhních se zabíjí 330 milionů den starých kohoutků. Ptačí chřipka a kulhavka a slintavka zase v posledních letech vedly k vybití milionů dalších zvířat.

Na jatkách musí dobytek před porážkou omráčit, aby se minimalizovalo jejich utrpení a bolest. Avšak pravidla pro omračování se od roku 1993 nezměnila, a neodpovídají tak nejnovějšímu vědeckému a technologickému pokroku a péči o dobré životní podmínky zvířat.

Omračování se provádí elektřinou, plynem nebo mechanicky (například vzduchovou pistolí). Žádná metoda není stoprocentně účinná a některá zvířata nabudou několik minut před svou smrtí vědomí.

Návrh nezakazuje žádnou ze současných metod omračování, avšak omezuje použití některých technik. Uznává výhrady vědců ohledně humánnosti dvou metod – otravy oxidem uhličitým a elektrických vodních lázní, avšak zároveň bere na vědomí nedostatek komerčně využitelných alternativ.

Návrh rovněž zahrnuje následující:

  • personál jatek bude muset mít také jednoho referenta pro dobré životní podmínky zvířat,
  • pracovníci budou muset být řádně zaškolováni a pravidelně budou získávat osvědčení ohledně dobrých životních podmínek zvířat,
  • výrobci zařízení na omračování budou muset poskytovat pokyny ohledně účinného zacházení s nimi,
  • jatka budou muset být stavěna s ohledem na dobré životní podmínky zvířat,
  • budou zřízena vnitrostátní referenční střediska, která budou pomáhat inspektorům státní správy na jatkách. Inspektoři mají často potíže s ohodnocováním účinnosti složitých zařízení na omračování,
  • úřady ponesou více odpovědnosti vůči veřejnosti. Mnoho lidí bylo rozhořčeno celoplošným vybíjením dobytka během epidemie slintavky a kulhavky. Tato nemoc je pro lidi neškodná a i zvířata zabíjí jen zřídka.

 

Aby mohla tato opatření vstoupit v platnost, musí být schválena všemi 27 členskými státy EU. Jatka v zemích mimo EU, která vyvážejí maso do unie, budou muset splňovat podobné normy.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy