Ścieżka nawigacji

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Europy - 17/09/2008

Otwarty karton z kapustą oraz inne kartony w magazynie żywności

Komisja proponuje zwiększenie środków na program bezpłatnej dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w UE.

Unijny program dystrybucji żywności DeutschEnglishfrançais istnieje od 1987 r. Jednak gwałtowny wzrost cen żywności sprawił, że zwiększyła się liczba rodzin potrzebujących, a w wyniku realizowanej obecnie reformy wspólnej polityki rolnej obniżył się poziom nadwyżek produktów rolnych, które wykorzystywano w przeszłości na cele pomocy żywnościowej.

Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu pomocy żywnościowej o dwie trzecie, tak aby osiągnął od 2009 r. poziom około 500 milionów euro, oraz aby pomoc mogła trafić do jak największej liczby najbardziej potrzebujących rodzin DeutschEnglishfrançais w Europie. Początkowo program podlegałby współfinansowaniu z budżetu UE w 75 proc. (85 proc. na biedniejszych obszarach). Jednak do roku 2015 finansowanie pochodziłoby w 50 proc. z budżetu UE i w 50 proc. z państw członkowskich (75 proc. ze środków UE i 25 proc. ze środków państw UE na biedniejszych obszarach).

Na mocy przedstawionego wniosku władze krajowe dokonywałyby wyboru produktów żywnościowych na podstawie lokalnych potrzeb oraz kryteriów wartości odżywczych. Natomiast trzyletnie plany dystrybucji żywności miałyby przyczynić się do poprawy skuteczności i ciągłości realizacji systemu pomocy.

W czasach gdy unijny sektor rolny wytwarzał więcej żywności niż ludność UE była w stanie spożyć, rozdzielanie nadwyżek pomiędzy osoby potrzebujące było oczywistym rozwiązaniem. Od czasu surowej zimy w 1987 r. nadwyżki żywności zaczęły trafiać do organizacji charytatywnych lub lokalnych ośrodków opieki społecznej, które zajmowały się dystrybucją żywności w poszczególnych krajach UE. Od połowy lat 90., gdy nadwyżki zaczęły się kurczyć, zapasy interwencyjne zaczęto uzupełniać żywnością zakupioną na wolnym rynku.

W 2006 r. ponad 13 milionów mieszkańców UE skorzystało z pomocy żywnościowej. Jednak szacuje się, że około 43 milionów osób jest zagrożonych „niedostatkiem żywności”, co oznacza, że nie stać ich na posiłek zawierający mięso, kurczaka lub rybę co drugi dzień. Pomoc trafia do różnych grup społeczeństwa, np. do rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób starszych, bezdomnych, niepełnosprawnych i ubiegających się o azyl.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki