Cosán nascleanúna

Sroichfidh cúnamh bia breis bochtán san Eoraip - 17/09/2008

Bosca oscailte cabáiste is boscaí eile in earralann bia

Molann an Coimisiún breis maoinithe do scéim chun bia a dháileadh saor in aisce ar na daoine is boichte san AE.

Tá scéim um dháileadh bia an AE DeutschEnglishfrançais ag dul ar aghaidh ó 1987. Ach fad is a thug an t-ardú ar phraghsanna bia méadú géar ar líon na dteaghlach atá i ngátar, ní raibh an farasbarr i dtáirgí feirme, a mbaintí úsáid as tráth, riamh chomh híseal -  a bhuí sin le leasú leanúnach an chomhbheartais talmhaíochta/CBT.

Mhéadódh togra an Choimisiúin an buiséad do chúnamh bia de dhá thrian go thart ar €500m – ag tosú i 2009 – ionas go sroichfidh sé níos mó de de shiolgair-theaghlaigh na hEorpa DeutschEnglishfrançais. Ar dtús, clúdóidh an tAE  75% de na costais (85% sna limistéir is boichte), ach faoi 2015 beidh na costais roinnte 50/50 idir an tAE agus na Ballstáit (agus 75/25 sna ceantracha is boichte).

Cuirfidh an togra nua ar chumas na mBallstát na bianna atá le dáileadh a roghnú – bunaithe ar riachtanais áitiúla is ar na critéir don chothú. Chinnteofaí leanúnachas is bainisteoireacht níos fearr trí phleananna trí bliana do dháileadh an bhia.

Agus feirmeacha an AE ag táirgeadh níos mó bia ná mar a bhí daonra an AE in ann a ithe, réiteach follasach ab ea an farasbarr a roinnt ar dhaoine i ngátar - go háirithe i ngeimhreadh crua na bliana 1987. Ina dhiaidh sin tugadh farasbarr bia do charthanachtaí is do scéimeanna sóisialta lena dháileadh i ngach tír AE. Ó lár na 1990-aidí, tháinig bia a ceannaíodh ar an margadh in ionad na stoc talmhaíochta a bhí ag síorlaghdú. 

I 2006, bhain breis is 13m daoine san AE tairbhe as an scéim. Ach meastar go bhfuil thart ar 43m daoine i mbaol na bochtaineachta bia, .i. ní hacmhainn dóibh béile gach re lá ina bhfuil feoil nó éisc. Dáiltear an cúnamh de ghnáth ar raon leathan daoine, ina measc teaghlaigh faoi dheacrachtaí, seanóirí, daoine gan dídean, lucht míchumais agus sirtheoirí tearmainn.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links