Navigatsioonitee

Toiduabi jõuab suurema hulga Euroopa vaesteni - 17/09/2008

Avatud kapsakast muude kastide hulgas toiduainelaos

Komisjon teeb ettepaneku suurendada toidujagamisprogrammi eelarvet, et aidata ELi vaesemaid elanikke.

ELi toidujagamisprogramm DeutschEnglishfrançais toimib alates 1987. aastast. Toiduainete hinnatõus on juurde toonud palju puudust kannatavaid peresid. Samas on põllumajandustoodangu üleliigsed varud, mida kasutati toiduabiks varem, ühise põllumajanduspoliitika käimasoleva reformi tõttu praeguseks kokku kuivanud.

Komisjoni ettepaneku kohaselt kasvaks toiduabi eelarve kahe kolmandiku võrra ning ulatuks alates 2009. aastast ligikaudu 500 miljoni euroni, et toiduabi jõuaks veelgi suurema hulga puudust kannatavate peredeni Euroopas DeutschEnglishfrançais. Esialgu kannab EL 75% (85% vaesemates piirkondades) kuludest, kuid 2015. aastaks jagatakse kulud ELi ja liikmesriikide vahel võrdselt pooleks (vaesemates piirkondades vastavalt 75% ja 25%).

Uus ettepanek võimaldab liikmesriikidel valida, milliseid toiduaineid nad jagavad, võttes aluseks kohalikud vajadused ja toitumiskriteeriumid. Kolm aastat kestvad toidujagamisprogrammid tagavad jätkuvuse ja parema haldamise.

Kui ELi põllumajandustootjad tootsid rohkem toiduaineid kui ELi elanikkond suutis tarbida, oli üleliigsete varude jagamine neid vajavatele inimestele ilmselge lahendus, eelkõige 1987. aasta karmil talvel. Alates sellest ajast on toiduainete üleliigseid varusid antud heategevuseks ja sotsiaalprogrammidele, et neid igas ELi liikmesriigis laiali jagada. Alates 1990. aastate keskpaigast täiendati vähenevaid põllumajandusvarusid turult ostetud toiduainetega.

2006. aastal toetati selle abikavaga enam kui 13 miljonit ELi elanikku. Hinnanguliselt kummitab selline oht 43 miljonit ELi elanikku, mis tähendab, et nad ei saa endale ülepäeva lubada lihast, kanast või kalast koosnevat söömaaega. Toiduabi antakse tavaliselt mitmetele ühiskonnagruppidele, näiteks raskustes olevatele peredele, vanainimestele, kodututele, puuetega inimestele ja varjupaigataotlejatele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad