Sökväg

EU:s jordbrukspolitik moderniseras - 20/05/2008

Nya förslag till rationalisering av EU:s jordbrukspolitik ska ge jordbrukarna möjlighet att maximera sin produktionspotential för att tillgodose den ökande efterfrågan på livsmedel.

Den här veckan har EU-kommissionen lagt fram förslag till en modernisering och rationalisering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Därmed vill EU bland annat lindra effekterna av de stigande världsmarknadspriserna på livsmedel.

”Det handlar om att öka friheten för våra jordbrukare, så att de kan tillgodose den ökande efterfrågan och snabbt bemöta signalerna från marknaden”, säger EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel.

Moderniseringsåtgärderna DeutschEnglishfrançaisomfattar bland annat följande:

  • Avskaffande av reglerna om uttag av jordbruksmark, som innebär att jordbrukarna ska lämna 10 % av sin mark i träda.
  • Utfasning av mjölkkvoterna med 1 % per år under perioden 2009–2013.
  • Förenkling av kopplingen mellan stöd och miljökrav och regler för djurhållning och livsmedelskvalitet.
  • Flexiblare stöd till sektorer med särskilda svårigheter.
  • Överföring av visst direktstöd till landsbygdsutveckling för att främja program för förnybar energi, vattenförvaltning, biologisk mångfald och åtgärder mot klimatförändringar.
  • Avskaffande av marknadsinterventioner på vissa områden, så att jordbrukarna kan reagera snabbare på marknadsutvecklingen.

Utöver dessa förslag har EU-kommissionen också lagt fram några förslag till lösningar DeutschEnglishfrançaispå den globala livsmedelskrisen. Vid sidan av moderniseringen av EU:s egen jordbrukspolitik föreslår man initiativ för att säkra livsmedelstillgången och för att förbättra samordningen av det internationella samarbetet med fattiga länder.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar