Kruimelpad

Een moderner EU-landbouwbeleid - 20/05/2008

Het Europees landbouwbeleid wordt bijgestuurd om boeren meer te laten produceren als antwoord op de toenemende vraag.

Deze week worden voorstellen op tafel gelegd om het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU te moderniseren en te stroomlijnen. De EU grijpt in nu de voedselprijzen op de wereldmarkt blijven stijgen.

"Het komt erop neer dat we de Europese landbouwers de nodige vrijheid moeten bieden om snel op marktsignalen in te spelen", zei EU-landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel.

Hoe wordt het GLB aangepast DeutschEnglishfrançais?

  • Akkerbouwers zijn niet meer verplicht om 10% van hun land braak te laten liggen.
  • De melkquota worden van 2009 tot 2014 met 1% per jaar verhoogd en in 2015 afgeschaft.
  • Subsidies worden duidelijker gekoppeld aan randvoorwaarden inzake milieu, dierenwelzijn en voedselkwaliteit.
  • De steun voor sectoren met speciale problemen wordt flexibeler.
  • Een deel van de rechtstreekse steun wordt overgeheveld naar plattelandsontwikkeling, vooral voor duurzame energie, waterbeheer, biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering.
  • De marktinterventie wordt in bepaalde sectoren afgeschaft zodat boeren beter kunnen inspelen op de vraag.

Naast deze voorstellen heeft de EU ook enkele beleidsopties DeutschEnglishfrançais als antwoord op de wereldwijde voedselcrisis gepresenteerd. In die nota wordt, naast een aanpassing van het GLB, gepleit voor initiatieven om de voedselzekerheid te garanderen en de internationale samenwerking met armere landen beter te coördineren.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links