Naršymo kelias

Modernesnės ES žemės ūkio politikos link - 20/05/2008

Pakoregavus ES žemės ūkio politiką ūkininkams sudarytos sąlygos maksimaliai didinti gamybos potencialą, kad būtų tenkinama maisto paklausa.

ES siekiant sušvelninti didėjančių maisto kainų poveikį, šią savaitę buvo pateikti pasiūlymai modernizuoti ir supaprastinti ES bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP).

„Siekiama suteikti ūkininkams daugiau galimybių tenkinti augančią paklausą ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius“, – teigė už ES žemės ūkį atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel.

Keletas siūlomų BŽŪP koregavimo DeutschEnglishfrançaisbūdų:

  • panaikinti reikalavimą, kad žemdirbyste užsiimantys ūkininkai 10 procentų žemės paliktų pūdymuoti;
  • laipsniškai panaikinti pieno kvotas, 2009–2013 m. jas didinant vienu procentu per metus;
  • paprasčiau susieti subsidijas su aplinkos, gyvūnų gerovės ir maisto kokybės normomis;
  • lanksčiau teikti paramą specifinių sunkumų patiriantiems sektoriams;
  • dalį tiesioginės paramos perkelti į kaimo plėtros biudžetą siekiant remti atsinaujinančią energiją, vandentvarką ir biologinę įvairovę bei kovos su klimato kaita priemones;
  • tam tikrose srityse panaikinti intervenciją į rinką, kad ūkininkai galėtų greičiau reaguoti į rinkos pokyčius.

Be šių pasiūlymų, ES paskelbė keletą galimų politikos priemonių DeutschEnglishfrançaispasaulinei maisto krizei įveikti. Politiniame dokumente skatinama ne tik koreguoti BŽŪP, bet ir imtis iniciatyvų užtikrinti patikimą maisto tiekimą ir tarptautiniu mastu darniau bendradarbiauti su skurdesnėmis šalimis.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos