Navigointipolku

EU:n maatalouspolitiikka ajan tasalle - 20/05/2008

EU:n maatalouspolitiikkaa halutaan muuttaa niin, että viljelijät voivat lisätä tuotantoa elintarvikkeiden kysynnän kasvaessa.

Komissio esittää yhteiseen maatalouspolitiikkaan muutoksia, joilla pyritään ennen muuta lieventämään elintarvikkeiden hinnannousun vaikutuksia. Tavoitteena on jatkaa EU:n maatalouspolitiikan ajanmukaistamista ja yksinkertaistamista.

”Viljelijöiden pitää voida vapaasti vastata kasvavaan kysyntään ja reagoida nopeasti markkinoiden viesteihin”, toteaa maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel.

Komission esittää muun muassa seuraavia muutoksia maatalouspolitiikkaan DeutschEnglishfrançais:

  • kesannointivelvoite poistetaan eli peltokasvien viljelijöitä ei enää velvoiteta kesannoimaan kymmentä prosenttia peltoalasta
  • maitokiintiöitä lisätään vuosittain yhdellä prosentilla vuosina 2009 - 2013, ja ne poistetaan kokonaan vuonna 2015
  • tuensaannin ehdoksi asetetaan ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja elintarvikkeiden laatuun liittyvien vaatimusten noudattaminen
  • annetaan tukea erityisvaikeuksista kärsiville aloille entistä joustavammin ehdoin
  • siirretään osa suoran tuottajatuen määrärahoista maaseudun kehittämistukeen, jota voidaan osoittaa uusiutuvien energialähteiden tuotantoon, vesihuoltoon, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisytoimiin.
  • lopetetaan markkinainterventiot tietyillä aloilla, jotta tuottajat voivat vastata nopeammin markkinatilanteen muutoksiin.

EU suunnittelee maailman elintarvikekriisin johdosta myös muita toimenpiteitä. Komission tuoreessa tiedonannossa DeutschEnglishfrançais kaavaillaan toimia, joilla pyritään turvaamaan elintarviketoimitukset köyhiin maihin ja koordinoimaan niiden kanssa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä entistä paremmin.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä