Διαδρομή πλοήγησης

Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική εκσυγχρονίζεται - 20/05/2008

Ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής θα επιτρέψει στους αγρότες να μεγιστοποιήσουν το παραγωγικό δυναμικό τους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθειά της να μετριάσει τις συνέπειες της αύξησης στις διεθνείς τιμές των τροφίμων, υπέβαλε αυτή την εβδομάδα προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ.

«Επιδιώκουμε να δώσουμε στους αγρότες μεγαλύτερες δυνατότητες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση και να αντιδράσουν γρήγορα στα μηνύματα της αγοράς», δήλωσε η αρμόδια για τη γεωργία Επίτροπος κ. Μαριάν Φίσερ Μπόελ.

Ο προτεινόμενος εκσυγχρονισμός της ΚΓΠ DeutschEnglishfrançaisπροβλέπει:

  • την κατάργηση της υποχρέωσης να διατηρούν οι αγρότες το 10% των αρόσιμων εκτάσεών τους σε κατάσταση αγρανάπαυσης
  • τη σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος κατά 1% ετησίως, από το διάστημα 2009-13
  • την απλούστευση της σύνδεσης των επιδοτήσεων με την τήρηση των προτύπων για το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ποιότητα των τροφίμων
  • μια περισσότερο ευέλικτη στήριξη των τομέων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα
  • τη μεταφορά κονδυλίων από τις άμεσες ενισχύσεις στην αγροτική ανάπτυξη με σκοπό την ενίσχυση των προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, τη διαχείριση των υδάτων και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τη στήριξη των μέτρων αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών
  • την κατάργηση των μέτρων παρέμβασης στην αγορά σε ορισμένους τομείς, ώστε να είναι σε θέση οι αγρότες να ανταποκρίνονται ταχύτερα στα μηνύματα της αγοράς

Παράλληλα με αυτές τις προτάσεις, η ΕΕ δημοσίευσε και μια σειρά μέτρων πολιτικής DeutschEnglishfrançaisτα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Πέραν του εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ, η ανακοίνωση αυτή προτείνει πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού, καθώς και για μια πιο συντονισμένη διεθνή συνεργασία με τις φτωχότερες χώρες.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι