Cesta

Připravovaná modernizace zemědělské politiky EU - 20/05/2008

Úprava zemědělské politiky EU umožní zvýšit zemědělskou výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku po potravinách.

S cílem zmírnit účinky růstu světových cen potravin předložila Evropská komise tento týden návrhy na modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP).

„Toto opatření našim zemědělcům umožní vyjít vstříc rostoucí poptávce a rychle reagovat na vývoj trhu,“ uvedla evropská komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová.

Navrhovaná změna SZP DeutschEnglishfrançaiszahrnuje:

  • zrušení požadavku, aby zemědělci nechávali 10 % orné půdy ladem,
  • postupné rušení kvót na mléko o jedno procento ročně, počínaje obdobím 2009-2013,
  • zjednodušení vztahu mezi dotacemi a normami pro životní prostředí, životní podmínky zvířat a kvalitu potravin,
  • pružnější podporu pro odvětví se zvláštními problémy,
  • přesun některých přímých podpor do oblasti rozvoje venkova a na podporu obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti a opatření týkající se změny klimatu,
  • zrušení tržních intervencí v některých oblastech, aby mohli zemědělci rychleji reagovat na vývoj trhu.

Vedle těchto návrhů zveřejnila Evropská komise sdělení, které nastiňuje některé možnosti řešení DeutschEnglishfrançaissvětové potravinové krize. Kromě revize SZP tento politický dokument vybízí k iniciativám zaměřeným na zajištění dodávek potravin a posílení koordinace mezinárodní spolupráce s chudšími zeměmi.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy