Навигационна пътека

Модернизация на селскостопанската политика на ЕС - 20/05/2008

Новата корекция в политиката ще позволи на стопаните да достигнат максималния си производствен потенциал, за да посрещнат растящото търсене на храни.

Тази седмица бе предложено модернизиране и опростяване на европейската обща селскостопанска политика (ОСП) с цел смекчаване на последствията от покачващите се световни цени на храните.

„Въпросът е да позволим на нашите стопани да посрещнат растящото търсене и да реагират бързо на пазарните сигнали“, каза Мариан Фишер Боел, европейски комисар по земеделието.

Предложени са следните промени DeutschEnglishfrançais :

  • премахване на правилата, изискващи от земеделците да оставят 10 % от земята необработвана;
  • постепенно премахване на квотите за млякото с по един процент на година от 2009-2013 г.;
  • опростяване на връзката между субсидии и стандарти за околна среда, отношение към животните и качество на храните;
  • по-гъвкаво подпомагане на отрасли със специфични проблеми;
  • прехвърляне на някои преки помощи към селските райони за подпомагане на възобновяемите енергии, управлението на водите и биоразнообразието, и мерките за борба с глобалното затопляне;
  • край на пазарните намеси в някои области, за да могат стопаните да реагират по-бързо на пазарните тенденции.

Освен тези предложения неотдавна ЕС публикува възможни политически мерки DeutschEnglishfrançaisза справяне със световната хранителна криза. В документа се настоява не само за модернизиране на селскостопанската политика, но и за гарантиране на сигурността на хранителните запаси и по-координирано международно сътрудничество с бедните страни.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки