Sökväg

Europeisk matlagning i ett nytt perspektiv? - 15/01/2008

Kypare visar upp mat i en restaurang

Européerna kan vänta sig nya smakupplevelser tack vare planerna på att fylla snabbköpshyllorna med nya produkter och introducera dem i den europeiska matlagningen.

Ingredienser som framställts med hjälp av ny teknik och livsmedel som vanligtvis inte ingår i europeisk mattradition står i fokus när EU-kommissionen lägger fram sitt senaste förslag för att förnya livsmedelssektorn.

Enligt hälsokommissionären Markos Kyprianou kommer detta att innebära att ”konsumenterna i EU kommer att kunna njuta av det allra senaste på livsmedelsfronten och att den europeiska livsmedelsindustrin kommer att kunna verka i ett gynnsamt företagsklimat.”

De nya livsmedlen English omfattas redan av EU:s lagstiftning. Men det nya förslaget innebär att det skapas en rad regler som är mera ändamålsenliga och praktiska att tillämpa. Med utgångspunkt från erfarenheterna av den nuvarande lagen har man byggt upp förslaget med hänsyn till den tekniska utvecklingen och nya vetenskapliga rön.

För att förenkla rutinerna föreslår kommissionen att de nya livsmedlen ska bedömas och godkännas med hjälp av ett centralt system, nämligen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano . I nuläget är det de enskilda EU-länderna som gör den inledande bedömningen.

När det konstateras att en produkt är säker kan den således godkännas för konsumtion i hela EU. På så sätt blir tillståndsförfarandet snabbare, enklare och mera enhetligt.

Livsmedel som är kända utanför EU men nya i Europa kan släppas ut på marknaden redan fem månader efter ansökan, om den sökande kan bevisa att att produkten är ofarlig som livsmedel.

Som exempel på en ny ingrediens kan nämnas olja med höga halter av dokosahexaensyrad. Denna olja är avsedd att användas i mejeriprodukter och mjölkersättningar för personer med laktosintolerans. Den kan också användas i bredbara fetter, frukostflingor, kosttillskott och dietlivsmedel.

Recept från hela EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar