Vertegenwoordiging in Nederland

Je kunt nu subsidie aanvragen om een Europe Direct informatiecentrum te worden

/netherlands/file/logoeuropedirectjpg-1_nllogo_europe_direct.jpg

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen  om partners te selecteren die activiteiten verrichten als Europe Direct-informatiecentra in Nederland voor de periode 2018-2020.
 

19/06/2017

Update 2 augustus 2017: Antwoorden op binnengekomen vragen n.a.v subsidie-oproep.


Oproep tot het indienen van voorstellen COMM/LH/ED/2018-2020

Wij zoeken gastorganisaties die via een Europe Direct-centrum hun doelgroep of hun leden nog net dat extra Europees tintje willen meegeven.


De onderwerpen en thema's waarover de Europe Direct-centra in Nederland communiceren worden niet opgelegd.
Elk Europe Direct bepaalt zelf waarover het met zijn leden en doelgroep in dialoog wil treden. Wel dienen de onderwerpen in lijn te zijn met de communicatiestrategie van de Europese Commissie, die is neergeschreven in tien communicatie-prioriteiten.

In essentie geeft een Europe Direct-centrum aan de communicatie-activiteiten van haar gastorganisatie een Europese kleur, waarbij de nadruk ligt op het actief communiceren met mensen: via persacties, ledenbladen, sociale media, evenementen, enz.


Europe Direct-centra betrekken burgers bij Europa door te informeren en te communiceren. Dialoog staat centraal.


De kandidaat-EDICs kunnen hun communicatiestrategie evenzeer opbouwen rond de doelgroepen, domeinen en thema's waarin zij (of de gastorganisaties) zijn gespecialiseerd. Ze zijn het meest geschikt om de lokale en regionale of nationale realiteit, doelgroepen of de belangen van hun leden beter te laten aansluiten bij de Europese communicatieprioriteiten.


De partners die geselecteerd worden in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen zullen een subsidie ontvangen van de Europese Commissie.


Voor alle informatie over de oproep:
Oproep tot het indienen van voorstellen COMM/LH/ED/2018-2020

Het voorstel moet ingediend worden aan de hand van bijgevoegd aanvraagformulier en bijlagen:

Bijlage 1 Aanvraagformulier, inclusief checklist en bijlagen:


Belangrijk: Naast de originele ondertekende aanvraag moeten alle documenten, inclusief een ondertekende en gescande versie van de aanvraag, ook op een USB-stick worden ingediend.
De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 10 augustus 2017.

Ter informatie vindt u hieronder de modellen van documenten die in dit stadium nog niet moeten worden ingevuld.
Bijlage 2 - Model van partnerschapskaderovereenkomst en bijlagen:

Heeft u vragen?
U kunt uw vraag mailen tot en met 2 augustus 2017.