• Current language: en
    • Dutch
Representation in Netherlands

Euromythes

'Dat komt door Europa' is een veel gehoorde kreet hier in Nederland. Al die geruchten en halve waarheden leiden soms tot de 'mooiste' verhalen over de Europese regelzucht. De Commissie zet voor jou de naakte feiten op een rijtje om de meest in het oog springende misvattingen recht te zetten. Deze keer een top 3 over:

TTIP

Het veelbesproken EU-VS handelsverdrag beter bekend als TTIP

De Europese Commissie onderhandelt momenteel over een groot vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Dit moet leiden tot meer banen en groei, lagere prijzen in de winkels en een ruimer aanbod. Bekijk de TTIP Tijdlijn.

1. Voedselveiligheid

Mythe: "TTIP zal de EU-voedselveiligheidsnormen verlagen."

Feit: TTIP zal zorgen voor de absolute handhaving van de voedselveiligheidsnormen en de manier waarop de EU ze vastlegt.

Natuurlijk willen we allemaal dat het voedsel dat we eten veilig is. TTIP zal de strenge EU-voedselveiligheidsnormen niet verzwakken, zelfs geen klein beetje.

De manier waarop we dingen zoals genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) en voedselveiligheid reguleren, zal exact dezelfde blijven.

TTIP zal de EU niet dwingen om over te gaan tot de invoer van:
• genetisch gemodificeerd voedsel dat door de regelgevende instanties van de EU nog niet is goedgekeurd,
• met hormonen behandeld rundvlees,
• vlees van gekloonde dieren.

2. Normen – nu en in de toekomst

Mythe: "TTIP zal de strenge EU-normen die de mens en de planeet beschermen, verzwakken.”

Feit: Over EU-normen wordt simpelweg niet onderhandeld. TTIP zal ze allemaal handhaven.

Zowel de EU als de VS hebben regels die strenge normen voorschrijven op gebieden zoals:
• voedselveiligheid,
• arbeidsrechten,
• milieubescherming.

We willen voor exporteurs uit de EU de kosten verlagen indien:
• de normen in de EU en de VS gelijk zijn; maar
• de regels in de EU en de VS verschillen.

Maar we zijn ook vastbesloten om:
• onze strenge normen te beschermen;
• de onafhankelijkheid van de regelgevende instanties in de EU te waarborgen;
• het voorzorgsbeginsel te handhaven;
• het recht van overheden om in de toekomst nieuwe wetten aan te nemen voor de bescherming van mensen te garanderen.

3. Transparantie & invloed

Mythe: "Gewone mensen hebben geen idee van waarover er wordt onderhandeld, het zijn grote ondernemingen die het voor het zeggen hebben in  TTIP."

Feit: De TTIP-onderhandelingen zijn de meest open handelsbesprekingen ooit en onze onderhandelaars raadplegen een brede waaier aan belanghebbenden.

 ..Opdat de TTIP-onderhandelingen zouden slagen, moet er zo transparant mogelijk worden gewerkt. En iedereen die er belang bij heeft, moet worden gehoord en moet bij de onderhandelingen worden betrokken.

Daarom hebben we een enorme hoeveelheid informatie over TTIP online gepubliceerd, waaronder:
• de EU-onderhandelingsteksten over regelgevingskwesties en regels, die door de EU-onderhandelaars zijn toegezonden aan hun Amerikaanse tegenhangers;
• informatiebladen die elk hoofdstuk van TTIP in duidelijke taal uitleggen.

We hebben er ook voor gezorgd dat alle leden van het Europees Parlement toegang hebben tot andere documenten die vertrouwelijk moeten blijven.

Meer weten over dit onderwerp? Surf naar de speciale EC-website of volg de laatste stand van zaken via Twitter.