Veel gestelde vragen over wonen
E-mail deze paginaE-mail deze paginaPrintPrint

Ik wil gaan wonen in Spanje. Mag dat volgens de EU-regels?

Ja, binnen de EU bestaat er vrij verkeer van personen, wat inhoudt dat u zich ook vrij mag vestigen. Wel moet u kunnen voorzien in uw eigen onderhoud en moet u een zgn. SOFI-nummer (in Nederland Burger Service Nummer - BSN genoemd) hebben in de lidstaat waar u inkomsten heeft.

Naar boven

Mag de makelaarscourtage bij de koop van een huis in Duitsland hoger zijn dan in Nederland?

Ja, er is nog geen EU-regelgeving op dat gebied.

Naar boven

Mag mij de aankoop van een vakantiewoning in Denemarken verboden worden?

Voor de andere EU-landen is dit strijdig met de EU-rechtsregels. Bij de toetreding van Denemarken tot de EU in 1973 heeft het land echter een uitzondering bedongen, die op dat moment al in het land gold. Deze is aanvaard en in een afzonderlijk protocol opgenomen. Er zijn wel "sluiproutes" mogelijk, zoals het kopen van het uitsluitende recht van bewoning van een huisje op een vakantiepark.

Naar boven

Wonen in Nederland met een verblijfsvergunning van Spanje?

Mijn van oorsprong Colombiaanse vrouw is nu Nederlandse. Haar minderjarige zoon heeft een verblijfsvergunning in Spanje. Zij wil hem nu bij ons in Nederland laten wonen.

Met een verblijfsvergunning van een andere EU-lidstaat kan dat inderdaad.

Naar boven

Buitenlandse WA-verzekering


Kan ik op een auto met een Nederlands kenteken een buitenlandse WA-verzekering afsluiten?

Op grond van EU-regelgeving moeten auto´s WA-verzekerd zijn in het land waar ze geregistreerd zijn, in dit geval dus in Nederland. Voor een cascoverzkering kan men overigens wel een buitenlandse verzekering nemen.

Naar boven

Identificatie bij bankzaken als je gedeeltelijk in een ander EU-land woont


Ik ben Nederlander en ik woon een deel van het jaar in mijn huis in Frankrijk. Ik heb een Franse bankrekening, maar die bank neemt voor een aantal handelingen geen genoegen met mijn Nederlandse identiteitskaart, maar vraagt om een paspoort of rijbewijs. En dat terwijl ik met die identiteitskaart wel vrij door de hele EU kan reizen. Mag die bank dat eisen?

Er is verschil tussen het een en het ander. U heeft geen paspoort meer nodig voor het reizen binnen de EU, maar banken mogen, om zoveel mogelijk zekerheid te krijgen over de identiteit van een persoon een extra document vragen. Bijvoorbeeld bij de opname van hoge geldbedragen. Hier zijn (nog) geen geharmoniseerde regels over binnen de EU.

Naar boven

Recht op vervoer naar school bij wonen in grensgebied


Ik ben Nederlander en woon vlak over de grens in Duitsland. Mijn kind gaat op school in Nederland. Hij heeft recht op vervoer op grond van een Nederlandse regeling. Maar die werkt niet in Duitsland. In Duitsland zeggen ze dat mijn zoon alleen voor eenzelfde regeling in aanmerking komtals hij in Duitsland op school zit, maar ik wil hem op zijn Nederlandse school laten. Wie betaalt zijn vervoer nu, is daar geen Europese afspraak over?

U valt tussen de wal en het schip, omdat u met Duitse en Nederlandse regelingen te maken heeft die in hun voorwaarden niet in uw geval voorzien en alleen betrekking hebben op de nationale situatie. Het Europees recht biedt daar (nog) geen oplossingen voor.

Naar boven

Relevante sites

Wonen

 

Naar boven
Laatste bijwerking: 19/02/2009  |Naar boven