Kruimelpad

Europese subsidies en andere financieringsvormen
Europese subsidies en andere financieringsvormen

Subsidies door de Vertegenwoordiging in Nederland

U kunt momenteel geen subsidie aanvragen bij de Vertegenwoordiging in Den Haag.  Overige subsidiemogelijkheden treft u verder op deze pagina.

Een overzicht van eerdere verstrekte subsidies vindt u via de database Financial Transparency System

Naar boven

Subsidie door de Europese Commissie in Brussel

Onderzoeks-en Innovatieprojecten
U kunt nu subsidie aanvragen voor onderzoeks- en innovatieprojecten in het kader van het Europees Onderzoeksprogramma (KP7). Voor informatie over dit onderzoeksprogramma kunt u in Nederland contact opnemen met het nationale aanspreekpunt dit is het Expertisecentrum Internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI).  Ook verstrekken zij informatie over het nieuwe programma HORIZON 2020 dat op 1 januari 2014 start en de opvolger is van KP7.

Overige subsidies
De overige subsidies kunt u bekijken op de speciale subsidiewebsite van de commissie.

Naar boven

Waar vind ik Europese subsidies?

Op de speciale subsidiewebsite kunt u per beleidsterrein lezen welke subsidies er beschikbaar zijn. Meestal gaat dit via een ´call for proposal'.  Dat is een oproep tot het indienen van subsidievoorstellen.

De Vertegenwoordiging zelf schrijft één keer per jaar een 'call for proposal' uit. Deze oproep wordt bekend gemaakt via de bovenstaande rubriek ´ Subsidies door de Vertegenwoordiging´.

Handleiding EU-financiering voor beginners
Bent u een nieuwkomer op gebied van EU-financiering? Download dan de beginnershandleiding EU-financiering voor beginners. Dit is een 'wegwijzer' over alle EU-financieringsmogelijkheden en regels voor de periode 2007-2013. De nieuwe subsidieperiode is van 2014-2020, meer informatie hierover volgt.

Nederlandse aanspreekpunten
Kijkt u zeker ook eens in de Europese Subsidiewijzer op de VNG-website . Per beleidsterrein vindt u Nederlandse aanspreekpunten.

Naar boven

Wat zijn Europese subsidies?

Subsidies zijn deelfinanciëringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de EU. Er zijn regels opgesteld om de subsidieverlening zo helder mogelijk te laten verlopen.

 • Subsidie is niet mogelijk op elk gewenst moment, maar alleen via een oproep tot het indienen van voorstellen (call for proposal - CfP). Belangstellenden worden hiermee opgeroepen een aktieplan in te dienen, dat overeenkomt met het beleidsterrein en de gestelde voorwaarden;
 • Binnen de EU is er alleen deelfinanciering mogelijk, om de betrokkenheid van de begunstigden te vergroten;
 • Subsidieverlening mag niet leiden tot winst voor de begunstigden;
 • Subsidies met terugwerkende kracht, voor een gebeurtenis in het verleden, is niet mogelijk.
Naar boven

Waar vind ik overheidsopdrachten & aanbestedingen?

Ted (Tenders Electronic Daily) bevat de lopende overheidsaanbestedingen uit een groot aantal landen. Na registratie zijn ook het archief en het supplement van het Publicatieblad toegankelijk.

Aanbestedingen van de Europese Commissie voor diensten of producten worden via een 'call for tender' bekendgemaakt. De overzichtspagina is ingedeeld per beleidsterrein.

Bekijk ook de pagina over aanbestedingen van de Vertegenwoordiging in Den Haag. 

Naar boven

Contact met Nederlandse aanspreekpunten

In elk EU-land zijn er organisaties aangewezen om de diverse Europese subsidieprogramma´s uit te voeren. Zij hebben informatie over actuele subsidiemogelijkheden en helpen u graag verder.

Als u op zoek bent naar een totaal overzicht van programma's en Nederlandse contactadressen kunt u de Europese Subsidiewijzer downloaden op de website van VNG . Deze gids geeft contactorganisaties voor de volgende onderwerpen:

 • Interregionale samenwerking
 • Justitie
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Landbouw en Visserij
 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Structuurfondsen
 • Jeugd en onderwijs
 • Milieu
 • Cultuur
 • Kenniseconomie
 • Gezondheidszorg 

 

Naar boven

Verleende subsidies

Naar boven
Laatste bijwerking: //  |Naar boven