Kruimelpad

Vrij verkeer van werknemers in de EU in de praktijk

01/05/2013 14:34:22

De Europese Commissie komt met nieuwe voorstellen om het nog makkelijker maken om in een ander EU-land te gaan werken.

EU-burgers hebben het recht om in een ander EU-land te wonen en werken. Niet alleen de werknemers zelf profiteren hiervan, want indirect komen hun vaardigheden ook ten goede aan de economie van het land waar ze gaan werken.

EU-burgers die in een ander EU-land werken zouden, in theorie, dezelfde behandeling moeten krijgen als de plaatselijke bewoners wat betreft arbeidsomstandigheden, sociale voorzieningen, belastingen en toegang tot de arbeidsmarkt.

Discriminerende praktijken

Maar in de praktijk hebben veel van de 10,7 miljoen Europese migrerende werknemers te maken met verschillende discriminerende praktijken.

Overheden en bedrijven discrimineren vaak bij de aanwerving, bijvoorbeeld door quota's of nationaliteitsvoorwaarden voor bepaalde banen. Soms zijn ook de regels voor betaling en promotie anders dan die voor mensen uit eigen land. Het kan zijn dat er geen of niet in dezelfde mate rekening wordt gehouden met beroepskwalificaties en beroepservaring.

Dit soort belemmeringen ontmoedigt mensen pdf - 11 MB [11 MB] English (en)français (fr)om in een ander EU-land te werken.

Voorgestelde maatregelen

Daarom stelt de Commissie maatregelen voor die het makkelijker maken voor werknemers om hun recht op werk in de EU uit te oefenen. Dit bestaat nu al zo'n 50 jaar en is verankerd in de EU-verdragen en het Handvest van de grondrechten English. De bedoeling is nu dat de EU-landen ervoor zorgen dat:

 • migrerende werknemers (en hun personeel) toegang hebben tot officiële kanalen voor informatie, steun en advies over hun rechten
 • werknemers uit andere EU-landen bij discriminatie bezwaar kunnen maken
 • vakbonden en andere organisaties administratieve of gerechtelijke procedures kunnen starten namens individuele werknemers.

Door mensen te informeren, zouden de maatregelen mensen helpen om hun rechten beter uit te oefenen. Volgens een onderzoek uit 2010 pdf - 4 MB [4 MB] English (en)français (fr)heeft 67% van de mensen het gevoel niet goed of helemaal niet geïnformeerd te worden over hun rechten als EU-burgers.

De volgende stappen

De voorstellen moeten nog wel worden goedgekeurd door de nationale regeringen en het Europees Parlement.

  lossen van een vrachtwagen ©EU

   

  Verwante links

  Laatste bijwerking: 03/05/2013  |Naar boven