Kruimelpad

Europese Commissie wil 14 Nederlandse zeehavens opwaarderen

23/05/2013 13:50:07

De Europese Commissie lanceert een nieuw initiatief om de 319 belangrijkste zeehavens langs de Europese kust beter te doen functioneren. Ook de verbinding met het achterland kan beter.

Nederland

Voor Nederland betreft het 14 havens: Amsterdam,Beverwijk, Delfzijl/Eemshaven, Den Helder, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Harlingen, Moerdijk, Rotterdam – Den Haag, Terneuzen,Vlissingen, Velsen/IJmuiden en Vlaardingen.

Commenting on the impact of the new ports proposals on the Netherlands, Vice President Siim Kallas said:

"This ports initiative is a win-win for leading ports like Rotterdam. On the one hand it allows for the better development of much needed waterborne feedering services so ships covering short routes can better connect Rotterdam with the rest of Europe. These feedering services can only happen if there is a network of high functioning satellite ports. The proposals today will thus relieve congestion in the hinterland of busy Dutch ports like Rotterdam and allow them to take full advantage of the 50% growth in port traffic that is expected by 2030. On the other hand the proposals give leading and competitive ports like Rotterdam, the benefit of a level playing field, with new transparency requirements that will ensure that all players in the market have to abide by the same rules when using public funds. Rotterdam is a model of best practices in Europe. This package is designed to support and spread these kinds of best practices across the EU."

Havenautoriteiten

De richtsnoeren en nieuwe regelgeving zullen havenautoriteiten in staat stellen hun diensten en faciliteiten op te waarderen en hen een grotere financiële autonomie te geven.

Zeehavens zijn vitale poorten

Vicevoorzitter Siim Kallas, Europees commissaris voor mobiliteit en vervoer: "Onze zeehavens zijn vitale poorten, die onze vervoerscorridors met de rest van de wereld verbinden. Enkele Europese havens behoren tot de wereldtop. Dat moeten we zo houden. We staan echter voor belangrijke uitdagingen op het gebied van congestie, verkeersgroei en investeringen. Daarom moeten meer Europese havens dat topniveau evenaren. De nieuwe voorstellen moeten de Europese havendiensten klaarstomen voor de toekomst, investeerders aantrekken en banen creëren op de plaatsen waar de werkloosheid het hoogst is."

Afhankelijkheid

Europa is sterk afhankelijk van zijn zeehavens. 74 % van de in- en uitvoer tussen de EU en de rest van de wereld verloopt via de havens. In een land als Nederland loopt de volledige economische bijdrage van de havens op tot 3 % van de totale economische activiteit. Het goederenvervoer via de havens zal tegen 2030 met 57 % groeien. De havens krijgen dan ook te maken met congestieproblemen.

Rotterdam, Antwerpen en Hamburg

Een aantal EU-havens scoren zeer goed – zoals Rotterdam, Antwerpen en Hamburg, die 20 % van alle goederen verwerken. Niet alle havens bieden echter dezelfde hoogwaardige dienstverlening.

Specifieke aanpak van de sector

In tegenstelling tot andere vervoerssectoren, bestaat er nauwelijks EU-regelgeving inzake de toegang tot havendiensten, financiële transparantie of de heffingen voor het gebruik van de infrastructuur. De jongste 15 jaar is gebleken dat de markt deze problemen niet zelf kan oplossen. Europa zal dan ook actie ondernemen op het gebied van:

 • concurrerend en open bedrijfsklimaat ontwikkelen
 • vrijheid om diensten te verlenen
 • transparantie van de overheidsfinanciering
 • havenautoriteiten moeten meer autonomie krijgen en zelf de heffingen vaststellen
 • administratieve vereenvoudiging
 • eigentijdse arbeidsorganisatie en sociale regelgeving

Evaluatie van de aanpak

De hervormingen die in talrijke landen werden doorgevoerd, werpen nu reeds vruchten af. Ervaringen in lidstaten die hun havens hebben hervormd, tonen aan dat een open en diepgaand overleg tussen alle betrokken partijen het verschil kan maken. Daarom wil de Commissie deze aanpak eerst twee jaar een kans geven om te zien wat we kunnen bereiken. Indien dat iets oplevert, moeten we nagaan welke maatregelen we moeten nemen.

  Loading and unloading containers from ships at the docks of the ECT Delta Terminal in Rotterdam ©EU

  Verwante links

  Laatste bijwerking: 30/05/2013  |Naar boven