Kruimelpad

Commissie investeert in 36,5 miljoen in Nederlandse projecten

04/07/2013 08:43:34

Acht Nederlandse klimaat- en natuurprojecten krijgen gezamenlijk 36,5 miljoen EUR van de Europese Commissie vanwege het LIFE+programma . Het gaat om projecten op gebied van: natuurbehoud, klimaatverandering, milieubeleid en informatie en communicatie over milieukwesties.

In totaal heeft de Commissie de financiering goedgekeurd van 248 nieuwe projecten. in de EU-landen. Samen vertegenwoordigen zij een totale investering van 556,4 miljoen euro, waarvan de EU 281,4 miljoen euro voor haar rekening neemt. Projecten konden hiertoe een verzoek indienen in 2012.

Enkele voorbeelden van Nederlandse projecten treft u hieronder:

LIFE ReWaCo (gemeente Arnhem): Het doel van LIFE ReWaCo is het testen van een nieuw systeem voor de inzameling van stedelijk afval, onder de naam “omgekeerde afvalinzameling”. Door de plaatselijke bevolking een reeks van prikkels te geven, moedigt de methode het scheiden van de meest waardevolle afvalmaterialen op huishoudelijk niveau aan. Naar verwachting leidt het systeem tot een vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 1 500 ton/jaar per 20 000 inwoners.

New LIFE for Dutch Fens (Vereniging Natuurmonumenten): Het centrale doel van dit project is om een gebied van moerashabitats in zeven verschillende laaglandmoerasgebieden in Nederland te herstellen, te verbeteren en/of te vergroten. De nadruk zal liggen op de vroege opeenvolgende moerasfasen (met inbegrip van watervegetatie) aan de hand van acties die plaatsvinden op de Natura 2000-gebieden Rottige Meente, De Wieden, Naardermeer, Oostelijke Vechtplassen, Botshol, Nieuwkoopse Plassen en Wormer-en-Jisperveld.

Lees voor meer informatie het volledige persbericht.

  Istockphoto, ©Christian Grass

  Verwante links

  • Meer informatie over LIFE+projecten  

  • Agentschap NL is het Nederlandse contactpunt voor LIFE+ in Nederland

  • Als u enkele natuur-en Life projecten in uw regio wilt bekijken, dan kunt u dit doen op de site www.europaomdehoek.nl

  Laatste bijwerking: 10/07/2013  |Naar boven