Kruimelpad

Record aantal studenten op Erasmus

09/07/2013 09:13:50

Meer dan drie miljoen studenten hebben een Erasmus-beurs gekregen sinds het uitwisselingsprogramma in 1987 van start ging. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers . Bovendien vermelden de statistieken voor het academiejaar 2011-2012 een recordaantal deelnemende studenten: 250.000. Daarnaast kregen 46 500 docenten en administratieve medewerkers steun van Erasmus om les te geven of een opleiding te volgen in het buitenland, een ervaring die bedoeld is om de kwaliteit van het lesgeven en leren te verbeteren.

Androulla Vassiliou

EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken Androulla Vassiliou, zei hierover: "De laatste recordcijfers laten zien dat wij onze doelstelling van 3 miljoen Erasmus-studenten hebben overtroffen. Dit is een bewijs dat het programma blijvend succesvol en populair is. Erasmus is belangrijker dan ooit in tijden van economische moeilijkheden en hoge jeugdwerkloosheid: dankzij de opgedane vaardigheden en internationale ervaring krijgen Erasmus-studenten betere kansen op een baan en worden zij mobieler op de arbeidsmarkt. Erasmus heeft ook een grote rol gespeeld bij de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Europa doordat onze universiteiten en hogescholen zich openstelden voor internationale samenwerking. Wat de toekomst betreft, ben ik erg blij dat ons nieuwe Erasmus+-programma de komende zeven jaar 4 miljoen jongeren de kans zal geven in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen.”

Spanje, Frankrijk en Duitsland

 • Erasmus is het meest populair in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Zij sturen de meeste studenten en zijn ook favoriete bestemmingen.
 • In de meeste landen overtreft de vraag nog steeds het aantal beschikbare Erasmus-beurzen.
 • De gemiddelde maandelijkse Erasmus-beurs, die bedoeld is om een deel van de extra woon- en reiskosten in het buitenland te dekken, bedroeg 252 euro. De beurs, die de laatste drie jaar stabiel is gebleven, wordt in sommige landen aangevuld door nationale, regionale of institutionele fondsen.

De toekomst: Erasmus+

Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, dat in januari 2014 van start zal gaan, zal voortbouwen op de erfenis van Erasmus door tegen 2020 4 miljoen mensen de gelegenheid te bieden in het buitenland te studeren, les te geven of vrijwilligerswerk te doen. Het programma zal naar verwachting een budget van ongeveer 14,5 miljard euro voor 2014-2020 hebben – dat is 40 % meer dan de huidige financiering voor mobiliteitsprogramma's op het gebied van onderwijs en opleiding. Erasmus+ vervangt het huidige programma Een leven lang leren (Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius en Grundtvig) en Jeugd in actie, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink en het bilaterale samenwerkingsprogramma met geïndustrialiseerde landen.

   

   

  Verwante links

  Laatste bijwerking: 09/07/2013  |Naar boven