Gruvdrift till havs

Vad är det?

En aktiv hydrotermisk skorsten spyr ut hydrotermiska vätskor. Publicerad med tillstånd av Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program (NOAA Photo Library: expl1373)

Havsbotten kan innehålla stora mängder mineraler som kan utvinnas för att

 • tillgodose vårt behov av mineraler
 • fylla en lucka på marknaden där det inte går eller räcker med återvinning, eller där de vanliga fyndigheterna riskerar att utarmas.

Varför behövs EU-insatser?

Många organisationer i EU arbetar med gruvdrift på havsbotten, både som teknikleverantörer och gruvföretag. Sektorn är visserligen liten, men har potential att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning för kommande generationer.

Det saknas dock kunskap om djuphavsmiljön och man måste gå försiktigt fram. EU-kommissionen deltar därför i flera studier och projekt för att se vilka för- och nackdelar som den här typen av gruvdrift innebär och vilka kunskaper som behövs.

Officiella dokument

Mer information

Forskning

Havsfrågor

Nyheter

 • 22/05/2015 - European Maritime Day 2015, Piraeus: Exploring the potential of ports and coasts for Maritime Growth

  European Maritime Day 2015 will take place between 28 and 31 May 2015 in Piraeus, Greece. The event will bring together Europes maritime community around the theme of ports and coasts as engines for Blue Growth.

 • 21/05/2015 - Better fish for farms

  Tweaking breeding methods could allow European fish farming or aquaculture to produce more efficiently. An EU-funded project is studying how hi-tech breeding techniques can promote disease resistance and fast, efficient growth in six commonly farmed fish species, improving fish welfare, impacts on wildlife and farm productivity.

 • 20/05/2015 - EU Bathing Water Quality report: Europeans continue enjoying high-quality waters

  The Commission and the European Environment Agency published today the annual bathing water quality report, which compares the quality of bathing water sampled at more than 21 000 coastal and inland bathing sites across the EU in 2014.