Wydobycie surowców z dna morskiego

Na czym polega wydobycie surowców z dna morskiego?

Aktywny hydrotermalny komin, z którego wydobywa się hydrotermalna ciecz. Zdjęcie opublikowano za pozwoleniem Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (Fototeka NOAA: expl1373)

Złoża minerałów mogą zajmować duży obszar dna oceanicznego. Wydobycie surowców z dna morskiego służy:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw
 • wypełnieniu luk w rynku w przypadkach, gdy recykling jest niemożliwy lub nie jest dobrym rozwiązaniem bądź też gdy zapotrzebowanie na złoża z tradycyjnych, podziemnych kopalni przekracza ich możliwości wydobywcze.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Wiele organizacji z UE prowadzi obecnie działalność związaną z wydobyciem surowców z dna morskiego. Są to zarówno dostawcy technologii, jak i same podmioty prowadzące działalność wydobywczą. Mimo że jest to niewielki sektor, dysponuje on dużym potencjałem, jeśli chodzi o generowanie trwałego wzrostu i tworzenie miejsc pracy.

Jednak ponieważ nie wiemy zbyt wiele o głębinach morskich, konieczne jest zachowanie ostrożności. Dlatego też Komisja Europejska uczestniczy w wielu różnych badaniach i projektach, których celem jest przeanalizowanie mocnych i słabych stron tego rodzaju wydobycia oraz luk w wiedzy na ten temat.

Oficjalne dokumenty

Więcej informacji

Badania naukowe

Gospodarka morska

Aktualności

 • 22/08/2014 - 14 down, 14 to go: Progress continues on Partnership Agreements

  The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

 • 14/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/23

  Assistance mechanism for the implementation of maritime spatial planning

 • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

  Supporting Services to Ocean Energy Forum