Wydobycie surowców z dna morskiego

Na czym polega wydobycie surowców z dna morskiego?

Aktywny hydrotermalny komin, z którego wydobywa się hydrotermalna ciecz. Zdjęcie opublikowano za pozwoleniem Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (Fototeka NOAA: expl1373)

Złoża minerałów mogą zajmować duży obszar dna oceanicznego. Wydobycie surowców z dna morskiego służy:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw
 • wypełnieniu luk w rynku w przypadkach, gdy recykling jest niemożliwy lub nie jest dobrym rozwiązaniem bądź też gdy zapotrzebowanie na złoża z tradycyjnych, podziemnych kopalni przekracza ich możliwości wydobywcze.

Dlaczego potrzebne są działania na szczeblu UE?

Wiele organizacji z UE prowadzi obecnie działalność związaną z wydobyciem surowców z dna morskiego. Są to zarówno dostawcy technologii, jak i same podmioty prowadzące działalność wydobywczą. Mimo że jest to niewielki sektor, dysponuje on dużym potencjałem, jeśli chodzi o generowanie trwałego wzrostu i tworzenie miejsc pracy.

Jednak ponieważ nie wiemy zbyt wiele o głębinach morskich, konieczne jest zachowanie ostrożności. Dlatego też Komisja Europejska uczestniczy w wielu różnych badaniach i projektach, których celem jest przeanalizowanie mocnych i słabych stron tego rodzaju wydobycia oraz luk w wiedzy na ten temat.

Oficjalne dokumenty

Więcej informacji

Badania naukowe

Gospodarka morska

Aktualności

 • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

  Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

 • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

  Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

 • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

  Registration is now open