Havminedrift

Hvad er havminedrift?

Et aktivt hydrotermisk væld, som udspyder hydrotermiske væsker. Med billedtilladelse fra Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (NOAA Photo Library: expl1373)

Der findes potentielt store mængder af mineraler i havbunden. Havminedrift beskæftiger sig med udvinding af disse mineraler med henblik på at:

 • sikre forsyningssikkerheden og
 • udfylde hullerne på markedet, når genanvendelse enten ikke er mulig eller hensigtsmæssig, eller når byrden på de landlige miner er for stor.

Hvorfor handling på EU-niveau?

Flere organisationer på i EU beskæftiger sig i øjeblikket med havmineaktiviteter, både i forbindelse med levering af teknologi og minedrift. Selv om sektoren er lille, har den potentiale til at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse for de kommende generationer.

Vores manglende kendskab til forholdene i havdybet kræver dog en forsigtig tilgang. Europa-Kommissionen er derfor i færd med en lang række undersøgelser og projekter, der sigter mod at kaste lys over fordele, ulemper og vores manglende kendskab i forbindelse med denne type minedrift.

Officielle dokumenter

Læs mere

Forskning

Maritime anliggender

Nyheder

 • 29/04/2016 - European Maritime and Fisheries Fund launches in Romania

  Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

 • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

  Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.

 • 28/04/2016 - Conference on the blue economy of the Black Sea, Odessa, Ukraine

  Registration is now open