Havminedrift

Hvad er havminedrift?

Et aktivt hydrotermisk væld, som udspyder hydrotermiske væsker. Med billedtilladelse fra Submarine Ring of Fire 2006 Exploration, NOAA Vents Program. (NOAA Photo Library: expl1373)

Der findes potentielt store mængder af mineraler i havbunden. Havminedrift beskæftiger sig med udvinding af disse mineraler med henblik på at:

 • sikre forsyningssikkerheden og
 • udfylde hullerne på markedet, når genanvendelse enten ikke er mulig eller hensigtsmæssig, eller når byrden på de landlige miner er for stor.

Hvorfor handling på EU-niveau?

Flere organisationer på i EU beskæftiger sig i øjeblikket med havmineaktiviteter, både i forbindelse med levering af teknologi og minedrift. Selv om sektoren er lille, har den potentiale til at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse for de kommende generationer.

Vores manglende kendskab til forholdene i havdybet kræver dog en forsigtig tilgang. Europa-Kommissionen er derfor i færd med en lang række undersøgelser og projekter, der sigter mod at kaste lys over fordele, ulemper og vores manglende kendskab i forbindelse med denne type minedrift.

Officielle dokumenter

Læs mere

Forskning

Maritime anliggender

Nyheder

 • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

  The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

 • 26/03/2015 - Baltic Sea Conference

  Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015

 • 25/03/2015 - Safe Seas: can an Integrated Maritime Surveillance be achieved by the EU?

  Speech by Lowri Evans at the European Economic and Social Committee Conference, Brussels, 24 March 2015