Il-baċir tal-Mediterran

Il-Baħar Mediterran

Għalkemm il-Baħar Mediterran huwa mdawwar minn aktar minn 20 pajjiż, ħafna minnu jinsab barra mill-ġurisdizzjonijiet nazzjonali. Għalhekk il-kooperazzjoni hi essenzjali biex

 • timmaniġġja attivitajiet marittimi
 • tipproteġi l-ambjent marittimu u l-wirt marittimu
 • tipprevjeni u tiġġieled kontra t-tniġġis
 • ittejjeb is-sigurtà u s-sikurezza fuq il-baħar
 • tippromwovi tkabbir blu u l-ħolqien tal-impjiegi.

Fir-reġjun tal-Mediterran, il-politika marittima integrata hi mfassla biex ittejjeb il-kooperazzjoni u l-governanza filwaqt li tinkuraġġixxi t-tkabbir sostenibbli. Din tinkludi dan li ġej:

 • Il-Gruppi ta' Ħidma għal Politika Marittima Integrata fil-Mediterran, li jinvolvu l-pajjiżi kollha bi fruntiera mal-Mediterran u l-organizzazzjonijiet reġjonali li jiltaqgħu kull sena.
 • Il-kooperazzjoni tripartita bejn id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali - biex jiżviluppaw setturi marittimi fil-Mediterran, speċjalment fil-pajjiżi msieħba fin-Nofsinhar tal-UE. B'segwitu għal din il-kooperazzjoni u t-12-il Konferenza FEMIP, it-tliet partijiet qed jaħdmu flimkien mas-segretarjat tal-Unjoni għall-Mediterran u l-pajjiżi kkonċernati, fuq ideat ewlenin inklużi
  • l-iżvilupp ta’ clusters marittimi
  • il-promozzjoni ta’ netwerk ta’ istituti u akkademji ta’ taħriġ marittimu
  • l-iżvilupp ta’ ċentru virtwali tal-għarfien tal-baħar u l-affarijiet marittimi fil-Mediterran.
 • Il-Proġett dwar il-Politika Marittima Integrata għall-Mediterran - proġett tal-Istrument tal-Politika Ewropea tal-Viċinat iffinanzjat mill-pajjiżi tan-nofsinhar biex jgħin lill-pajjiżi tal-viċinat tan-nofsinhar jiżviluppaw strateġiji għall-affarijiet tal-baħar u marittimi.
 • L-iżvilupp ta' strateġiji subreġjonali biex jiġu sfruttati l-vantaġġi u jiġu indirizzati d-dgħjufijiet ta' reġjuni marittimi partikolari, eż. l-Istrateġija l-ġdida tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Jonju u l-pjan ta' azzjoni tagħha.
 • Kull sena, il-Forum għall-Funzjonijiet tal-Gwardja Kostali tal-Mediterran - entità volontarja, indipendenti u mhux politika - tlaqqa' flimkien l-amministrazzjonijiet, l-istituzzjonijiet u l-aġenziji li jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' gwardja kostali mill-pajjiżi kollha tal-Mediterran. Il-forums huma ffinanzjati mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd.
 • Sforzi li għaddejjin għall-iżvilupp ta' Ċentru ta' Għarfien Virtwali għall-affarijiet tal-baħar u marittimi fil-Mediterran, biex tiġi konsolidata u mxerrda informazzjoni ġenerali, teknika u settorjali. Iċ-ċentru se jtejjeb is-sinerġiji bejn l-inizjattivi u l-proġetti, jiffaċilita l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni, jippromwovi l-investiment u l-innovazzjoni, u jappoġġja l-kummerċ marittimu.
 • Ġew ippubblikati żewġ studji fuq il-Forum Marittimu fl-2014:

  (a) Attivitajiet ta' appoġġ għall-iżvilupp ta' clusters marittimi fil-Mediterran u l-Baħar l-Iswed - biex jiġu identifikati clusters eżistenti, joħorġu l-punti b'saħħithom u dawk dgħajfa tat-tipi differenti ta' clusters, u tiġi eżaminata l-possibbiltà biex jiġu żviluppati clusters nazzjonali u tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn il-clusters fil-livelli subreġjonali (Filmati)

  (b) Il-Baħar Mediterran – L-identifikazzjoni ta' elementi u l-ambitu ġeografiku tal-kooperazzjoni marittima, parti munn studju usa' dwar it-tkabbir potenzjali tal-kummerċ marittimu fil-Mediterran, il-Baħar Adrijatiku u Jonju u l-Baħar l-Iswed. L-għan hu li tiġi vvalutata l-kooperazzjoni marittima eżistenti, jiġi enfasizzat il-valur miżjud ta’ kooperazzjoni bejn il-baċiri tal-baħar u jiġu identifikati u proposti l-aħjar kontenut, ambitu ġeografiku u proċess biex tiġi żviluppata aktar il-kooperazzjoni bejn il-baċiri tal-baħar.

  Fl-2015, id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd se jniedi:

  (a) studju dwar in-netwerking bejn akkademji u istituti ta' taħriġ marittimu fir-reġjun tal-Mediterran biex jiġi vvalutat jekk u kif tali netwerk jista' jitwaqqaf u jekk dan ikollux valur miżjud, kif ukoll attivitajiet relatati mal-gwardja kostali

  (b) grupp ta' riċerka biex jiffavorixxi l-iżvilupp u l-innovazzjoni fl-ekonomija marittima permezz ta' Ċentru ta' Għarfien Virtwali għall-affarijiet tal-baħar u marittimi fil-Mediterran.

Il-kooperazzjoni reġjonali mal-imsieħba tal-Mediterran

Ir-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran u l-Lvant Nofsani ilhom jiżviluppaw permezz tal-Partenarjat Ewro-Mediterranju, stabbilit bid-Dikjarazzjoni ta’ Barċellona fl-1995. Aktar reċentement, il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) bdiet tfassal ir-relazzjonijiet bejn l-UE u dawn ir-reġjuni.

Il-Partenarjat Ewro-Mediterranju – jew il-Proċess ta’ Barċellona – huwa forum reġjonali għal kooperazzjoni politika, ekonomika u soċjali, li jeżisti flimkien ma' ftehimiet bilaterali ta’ assoċjazzjoni u l-pjanijiet ta’ azzjoni tal-PEV. Il-proċess reġa' tnieda meta ġiet stabbilita l-Unjoni għall-Mediterran fl-2008.

Il-proġetti tal-baħar u marittimi ffinanzjati mill-UE jaqgħu f’varjetà ta’ oqsma ta’ politika. Xi eżempji huma:

Dokumenti ewlenin

L-isfruttar tal-potenzjal marittimu tal-Ewropa

Aktar informazzjoni

Il-Forum Marittimu

Atlas Ewropew tal-Ibħra

In-Netwerk Ewropew għall-Osservazzjoni u d-Dejta tal-Baħar (EMODnet)

EUROSTAT

 • Ċifri dwar ir-Reġjun tal-Mediterran

Affarijiet marittimi

Aħbarijiet

 • 23/06/2016 - North Sea stakeholders discuss way forward for regional blue growth

  About 60 stakeholders from the North Sea region met on 20 and 21 June in The Hague, Netherlands for a workshop on strategic cooperation on blue growth in the North Sea area, organised by the European Commission.

 • 06/06/2016 - 40th Annual Session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean: the start of "a new era in fish stock recovery"

  The 40th annual session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) drew to a successful close on 3 June. Decisions made in Malta are in line with the European Commission's strategy to improve the state of the Mediterranean fish stocks and the economic prospects of the fishing industry. Commissioner Karmenu Vella expressed his deep satisfaction with the outcome, which "ushers in a new era of action to help fish stocks recover and fishing communities thrive."

 • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

  Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.