Θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου

Μεσόγειος Θάλασσα

Η Μεσόγειος συνορεύει με περισσότερες από είκοσι χώρες, ενώ ένα μεγάλο μέρος της παραμένει εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Συνεπώς, απαιτείται συνεργασία για τη διαχείριση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας κληρονομιάς, την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου και τη διασφάλιση ενός πιο προστατευμένου και ασφαλέστερου θαλάσσιου χώρου.

Η μεσογειακή διάσταση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής επικεντρώνεται στη βελτίωση της συνεργασίας και της διακυβέρνησης, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Η εφαρμογή της διευκολύνεται από τα εξής:

Περιφερειακή συνεργασία με μεσογειακούς εταίρους

Οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής αναπτύσσονται μέσω της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, που θεσπίστηκε με βάση τη Δήλωση της Βαρκελώνης το 1995. Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) άρχισε να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και αυτών των περιοχών.

Η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, γνωστή επίσης ως Διαδικασία της Βαρκελώνης, είναι ένα περιφερειακό φόρουμ πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας που υλοποιείται παράλληλα με τις διμερείς Συμφωνίες Σύνδεσηςκαι τα Σχέδια Δράσης της ΕΠΓ. Η δημιουργία της Ένωσης για την περιοχή της Μεσογείου, το 2008, σηματοδότησε την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Ευρωπαϊκά έργα στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα υλοποιούνται στο πλαίσιο διαφόρων πολιτικών και χρηματοδοτούνται από διάφορα κονδύλια της ΕΕ. Μερικά παραδείγματα:

Βασικά έγγραφα

Περισσότερα

Θαλάσσιο Φόρουμ

Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (EUROSTAT)

Θαλάσσια πολιτική

Ειδήσεις