Περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Η Βαλτική Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος, η Μεσόγειος Θάλασσα, η Βόρεια Θάλασσα, ο Ατλαντικός Ωκεανός και ο Αρκτικός Ωκεανός - κάθε θαλάσσια περιοχή είναι μοναδική και δικαιούται μια κατάλληλα προσαρμοσμένη στρατηγική.

Η θαλάσσια πολιτική προωθεί στρατηγικές οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες κάθε ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής στην ΕΕ: από την κλιματική αλλαγή στην Αρκτική έως το δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας στον Ατλαντικό, τα προβλήματα ρύπανσης των θαλασσών και των ωκεανών και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ειδήσεις

  • 23/06/2016 - North Sea stakeholders discuss way forward for regional blue growth

    About 60 stakeholders from the North Sea region met on 20 and 21 June in The Hague, Netherlands for a workshop on strategic cooperation on blue growth in the North Sea area, organised by the European Commission.

  • 06/06/2016 - 40th Annual Session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean: the start of "a new era in fish stock recovery"

    The 40th annual session of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) drew to a successful close on 3 June. Decisions taken in Malta are in line with the European Commission's strategy to improve the state of the Mediterranean fish stocks and the economic prospects of the fishing industry. Commissioner Karmenu Vella expressed his deep satisfaction with the outcome, which "ushers in a new era of action to help fish stocks recover and fishing communities thrive."

  • 29/04/2016 - A summit for the Mediterranean

    Commissioner Karmenu Vella was invited to deliver a speech at the “Mediterranean Leadership Summit” organized by the Economist in Malta on 28 and 29 April 2016. The conference comes at a time when the countries of the Mediterranean Sea are called upon to share their vision for stability, growth and competitiveness in the region.