Περιφερειακές στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες

Η Βαλτική Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος, η Μεσόγειος Θάλασσα, η Βόρεια Θάλασσα, ο Ατλαντικός Ωκεανός και ο Αρκτικός Ωκεανός - κάθε θαλάσσια περιοχή είναι μοναδική και δικαιούται μια κατάλληλα προσαρμοσμένη στρατηγική.

Η θαλάσσια πολιτική προωθεί στρατηγικές οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα και αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες κάθε ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής στην ΕΕ: από την κλιματική αλλαγή στην Αρκτική έως το δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας στον Ατλαντικό, τα προβλήματα ρύπανσης των θαλασσών και των ωκεανών και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Ειδήσεις

  • 16/01/2015 - Bringing the Atlantic Maritime Strategy to life

    Key players from across the maritime sector will come together in Porto on 20th January to share ideas and unlock funding for projects under the Atlantic Maritime Strategy Action Plan.

  • 03/12/2014 - Atlantic stakeholder conference in Porto on 20 January 2015

    As part of the implementation of the Atlantic Action Plan, the European Commission invites stakeholders to share their practical knowledge and ideas at the Atlantic Stakeholder Platform conference. Registration is now open.

  • 05/11/2014 - Making Blue Growth Happen in the Mediterranean

    Speech by Lowri Evans at Blue Day opening session - an event organised by the Italian Presidency and the European Commission, Augusta, Sicily, 30 October 2014