Havsområdesstrategi: Östersjön
Östersjön

I maj 2014 antog EU-kommissionen en Östersjöagenda för hållbar tillväxt. Fokus ligger på att

 • stimulera innovation och förbättra hållbarheten
 • utveckla kompetens, kvalifikationer och kluster
 • utnyttja befintliga samarbetsformer och föra en sektorsövergripande dialog
 • förbättra finansieringen av havsprojekt.

Kommissionen kommer att underlätta Östersjöagendans genomförande med hjälp av ett forum för intressenter på det havspolitiska området. I samarbete med berörda grupper kommer kommissionen dessutom att anordna en rad workshoppar om blå tillväxt och finansieringsmöjligheter i Östersjöregionen. Mer information kommer snart.

Strategidokument

Europas maritima potential

Bakgrundsmaterial

Mer information

Nyheter

 • 31/03/2015 - European Parliament's Fisheries Committee votes for the Baltic Plan

  Today the Fisheries Committee of the European Parliament has voted on the multiannual Baltic Plan, a management plan adopted by the European Commission in 2014 which establishes targets and conservation reference points for stocks and promotes regionalised decision making for fisheries in the Baltic.

 • 26/03/2015 - Baltic Sea Conference

  Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015

 • 24/03/2015 - Smart and Blue – New opportunities for the blue economy of the Black Sea

  Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the 2nd Black Sea Stakeholders conference, Sofia, 24 March 2015